SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Personlig udvikling.

Coaching og personlig udvikling.
Lad mig slå det fast med det samme:

I coaching arbejdes der med temaer som personlig udvikling, opbygning af selvværd, finjustering af reaktionsmønstre, strategier for at generere og opnå større tilfredshed indenfor livsområder som bl.a. karriere, arbejdsliv, fritidsliv, personligt liv mv. Men: Coaching er ikke terapi.

Det, der adskiller coaching fra terapi, er at coaching er orienteret imod at sætte sig mål, og at coachen guider fokuspersonen til at opnå disse. Hvor der i terapi mange gange skues tilbage for at forstå årsager til, at et problem er opstået, er coaching således ikke tilbageskuende. Faktisk er coaching udelukkende tilbageskuende i den kontekst, at man naturligvis kan kigge tilbage, for at huske situationer, hvor man var i kontakt med ressourcer som eksempelvis motivation, vedholdenhed, glæde, overskud, initiativ mv.

Dette faktum, at coaching og terapi er adskilte fænomener, gør at man, når man opsøger en coach, er et menneske, der lidt enkelt sagt har skabt en tilværelse, som fungerer i det store og hele. En tilværelse, hvor ”92 procent fungerer”, men hvor man oplever, at bestemte aspekter kan sublimeres.

Eksempelvis:

Hvis man er leder af en virksomhed, og i det store og hele er tilfreds, men mangler inspiration, eller man har oplevelsen af, at man kan berige sin selvfølelse eller selvsikkerhed, ja så er coaching oplagt. .
Hvis man som partner i et parforhold generelt trives og i det store og hele er tilfreds, men at man flere gange fra sin partners eller ørns side, har fået at vide, at man reagerer uhensigtsmæssigt eller at man er gået lidt i stå, ja så er coaching oplagt.
Hvis man i det store og hele er tilfreds med sit jobliv, men har brug for at der sker noget andet i ens karriereforløb, men mangler at få situationen vinklet og at få klarhed over, hvad man kan gribe fat i, så er coaching også oplagt.

Og der er adskillige temaer, også nogle, jeg ikke har nævnt her, hvor coaching er oplagt. Det, man skal indstille sig på, uanset hvilket tema eller hvilke temaer indenfor personlig udvikling, man interesserer sig for, så skal coaching anses som den løftestang, der gør, at man kan komme videre, og at det er en selv, der tager ejerskab for målet og for den efterfølgende træning, som sikrer, at man når målet.

Måske vil du, som læser dette, og som er interesseret i personlig udvikling, tænke. “Ja, det giver da sig selv”, og måske vil du, som læser dette, ikke være klar over forskellen på terapi og coaching. Derfor er det væsentligt for mig at slå det fast.

Et aspekt, hvor coaching adskiller sig fra den øvre beskrivelse, er indenfor området stress.
I stresscoaching er det ikke et udgangspunkt, at 92 procent af ens tilværelse fungerer. Stress gør det jo netop det ved os, at vi ikke oplever, at ret meget fungerer. Og i stresscoaching er det således ikke et “must”, at dit liv fungerer i det store og hele.

Så lad mig folde ud, hvad coaching og personlig udvikling handler om.

Det at udvikle sig personligt er basalt sagt at arbejde med sit selv, og heraf forholdet til selvopfattelse, selvværd, selvtillid, selvrespekt og hvad der ellers kan relateres til dette område. Vi har alle brug for at opleve, at vi som mennesker føler os sikre, at vi føler os trygge, oplever variation og at vi føler os værdsatte og herigennem betydningsfulde. Hvert enkelt menneske folder sin personlighed ud igennem de kontekster og miljøer, vi befinder os i, og kan naturligvis agere forskelligt, udfra om vi er i en privat eller i en personlig eller mere perifer forbindelse.

Når vi befinder os et sted i vores liv, hvor vi får fokus på personlig udvikling, er det som regel som modvægt til, at vi føler os personligt indviklede. Eller at vi er i en situation eller livsfase, hvor noget er blevet afviklet. At vi evt. oplever, at vi ikke har greb om at være lige så risikovillige eller modige, som vi gerne vil. At vi evt. ikke oplever, at vi er gode nok til at få sagt vores meninger på en måde, vi kan stå ved. At vi evt. oplever, at vi har svært ved at prioritere, hvad der er mere vigtigt end andet og derfor bruger for megen tid på at “slukke ildebrande” eller forklare os. At vi evt. oplever, at vi synes, at vi er dygtige og kompetente personer, men ikke har et job, der tilsvarer dette. At vi evt. gerne vil dyrke mere sport, men ikke kommer i gang, eller kommer i gang, og hurtigt går i stå. Naturligivs kan det også være,at vi uendeligt gerne vil møde en partner og udvikle et nært og berigende kæresteorhold, men gang på gang oplever, at dette ikke lykkes.

Der er grunde og eksempler for hvert eneste menneske.

Og vi har naturligvis hver vores livsbane, hvor vi i processen med en personlig udvikling, må finde de holdninger, meninger, værdier og personer, der giver mening, og som gør, at vi kan håndtere dilemmaer og prioriteringer, så vi kan se os selv og andre i øjnene.

Et gammelt russisk ordsprog siger:

Vil du være lykkelig, så vær det.

Og et andet ordsprog siger:

Husk, at den lange vej er den korteste vej

Og et tredje ordsprog siger:

Græsset er altid grønnere på den anden side.

Men jeg mener, at:

Græsset er grønnest, der hvor det bliver vandet.

Det at fokusere på personlig udvikling er vigtigt, så vi ikke låser os selv i at misunde andre, så vi ikke låser os selv i at sammenligne os selv med andre, i negativt favør, og så vi ikke låser os selv i underskudsfølelser.

Det er aldrig for sent at få højnet sin livskvalitet og relationen til sig selv gennem personlig udvikling.
Nogle gange kan man mene, at man ikke behøver at gå op i personlig udvikling. Og det kan sagtens være sandt. I samme åndedrag vil jeg så tilføje, at det er væsentligt at bemærke den respons, der kommer fra partnere, medarbejdere, venner mv., fordi den gamle sandhed om, at det som andre ser, ikke er det, man selv ser, er værd at forholde sig til.

Så hvis du sidder og tænker, at du har brug for personlig udvikling, som det menneske, den mand/kvinde, du er – eller i en af de øvrige roller i dit liv, og synes du, at dit liv generelt fungerer godt i det store og hele, er coaching en mulighed, som vil kunne gøre trinene fremover både mere spændende og indholdsrige.

Hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 27 jan, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: