SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Konfliktsky.

Mange, der selvdiagnosticerer sig selv og kalder sig selv konfliktsky, ved ikke, hvordan de får kontakt med deres mod.
Fra konfliktsky til at være konfliktsikker!

  • At være konfliktsky er at være bange for at sige og stå ved sin mening.
  • At være konfliktsky betyder, at man er orienteret imod at undgå at gøre andre mennesker sure eller kede af det.
  • At være konfliktsky er at mærke en stor indre uro, når man ved, at man bliver nødt til at træde i karakter.
  • At være konfliktsky er en sammensætning af tilstande, som regel grundlagt i barndommen.
  • At være konfliktsky kan
  • At være konfliktsky er at være urolig eller ængstelig for at tage konflikter op.

i mange sammenhænge betyde, at man oplever, at man flygter og at man oplever, at man har svært ved at se sig selv i øjnene.
I en tilværelse, som et konfliktsky menneske, gør man mest ud af at overveje, hvordan man undgår konflikter i stedet for at overveje, hvilken lettelse og styrke det giver at håndtere konflikter.

Der kan siges mangt og meget om det at være konfliktsky.
Flere gange månedligt har jeg coaching med mennesker, hvis grund til at opsøge mig, er at de vil overkomme deres trang til at være konfliktsky.
Det er aldrig mig, der giver dem denne “diagnose”. For jeg kan som coach bedst lide at arbejde med de tilstande og signaler, som folk beskriver.

Hyppigt beskriver et menneske, der ønsker coaching i forhold til det at være konfliktsky, at:

  • Der er en stor indre uro.
  • Der er en udpræget mental aktivitet, som tit gør, at man smålyver eller fortier ting.
  • Man er usædvanligt ængstelig i forhold til andres reaktioner, som surhed, skuffelse, tristhed.
  • Man bliver mere og mere træt af sig selv og ville ønske, at selvtillid og mod var lettere at komme i kontakt med.

Ligesom, når jeg coacher mennesker, der er jaloux, bruger vi altid i starten af forløbet, tid på at finde synonymer og i nogle tilfælde helt at undlade at bruge begrebet konfliktsky.
Det er meget åbnende at skille begrebet ad, så man, fra situation til situation i stedet gør sig klart, “hvilke tanker, hvilke følelser og hvilke kropsreaktioner ” har jeg lige nu.
Så det bliver mere tydeligt, hvad det næste skridt vil være.

Ser man en udviklingsproces som havde man en skala fra 1 til 10, hvor man placerer sig selv absolut i bunden af skalaen., ja så går coachingen ud på, at bevidstgøre, hvad trin nummer 2 handler om og hvad man vil kunne på trin nummer 2, som man ikke helt kan på trin nummer 1.
Og således er det givtigt at arbejde også med det at være konfliktsky.
Et trin nummer to kan i mange sammenhænge være, at man som skrevet, netop gør sig klart “okay, i denne situation er jeg usikker”, “okay, i denne situation forestiller jeg mig det værste”, “okay, i denne situation mærker jeg, at jeg sveder og har trang til at løbe”. Kombineret med at man så gør sig klart, hvordan man i de følgende 10 minutter kan bemærke denne tilstand uden at lade den styre og opretholde kujonagtige reaktioner.

Og således kan man arbejde sig op ad skalaen.
Til man når det punkt, hvor man oplever sig selv så stærk og modstandsdygtig, at man kan sige det, man mener, tager ansvar for egne følelser og reaktioner og ved, at den lettelse og selvtillid det giver, at være oprigtig og tydelig, altid er at foretrække frem for det at være konfliktsky.

Flere år tilbage coachede jeg en mand, først i 30erne.
Han havde i en toårig periode været livvagt for en højtstående embedsmand, i et land, hvor der var stor risiko for attentater, angreb, vold og død.

Den unge mand kom for at tale om nogle af de rædsler, han havde oplevet. For der var alt for mange situationer i hverdagen, der udløste ubehag, grundet den mængde af oplevelser han havde haft i sit job som livvagt. Der nu var overstået.

Vi talte om hvilke grunde han havde til at gennemføre et så hårdt og livstruende job.
Han havde to grunde.
Den ene var af økonomisk art. Han og hans kæreste, der sammen havde to små børn, havde fået opbygget en for stor gæld, og det at han arbejdede som livvagt i to år, kunne dels fjerne deres gæld, dels give dem et stort økonomisk råderum igen.
Men, som han sagde: jeg tænkte da tit, når jeg var allermest bange for snigskytter, attentatforsøg, landminer, bombemænd mv., at penge jo ikke er alt.

Og så det, at den anden grund blev væsentlig

For denne unge mand havde altid opfattet sig selv som værende konfliktsky. Han havde opfattet sig selv som sådan en medløber, der aldrig sagde sin mening, altid behagede og tilpassede sig, og hans egen opfattelse var, at han var en kylling og slet ikke en mand.
Og da muligheden for jobbet som livvagt tegnede sig, så og vidste han, at nu var det nu. Nu havde han muligheden for at gøre sig til en mand og holde op med at være det, han selv kaldte, en kylling.

Det var et intenst forløb.
Og denne unge mand lærte mig noget.
For på et tidspunkt parkerede jeg “coaching-kasketten” og sagde: “Må jeg stille dig et personligt spørgsmål”, hvilket han accepterede.
Og jeg spurgte ham: “hvordan turde du?”
Hvordan fandt du det mod frem der skulle til. For det var jo usandsynligt farlig, og du vidste, at risikoen for, at dine børn mistede deres far, og din kæreste mistede sin mand, var til stede stort set dagligt.Og han svarede.
Dels er jeg jo soldat, sagde han. Og derfor måtte jeg bare gøre det. Men jeg forstår godt dit spørgsmål, og mit svar er, at mod jo ikke er det samme som frygtløshed.
Jeg er ikke frygtløs, sagde han. Og jeg var aldrig frygtløs, jeg var i de år altid bange og derfor ekstra årvågen.
Men jeg fandt ud af, sagde han, at mod er at gøre det, man ved, at man må, vil og skal, selvom man er bange. Selv om man sveder koldsved og kan mærke, at adrenalinen pumper, ja så må man gøre det. Og det, at jeg vidste at jeg dagligt beviste og viste mig selv, at jeg bliver en mand nu, gjorde, at jeg kunne udholde selv at være bange.

Jeg har tit tænkt på ham.
På hans store udvikling. På hans gode definition af mod.
Og på, at det kan lykkes, at overvinde det at være konfliktsky, når grundene og viljen er til stede.

Og det kan sagtens lade sig gøre at håndtere det at være konfliktsky, så man bliver konfliktsikker, også selvom det ikke er så drastiske livsomstændigheder, man udsætter sig selv for.
Man skal finde sine grunde til at ville ud af det, og så trin for trin træne igennem. Og kende sit mål.
Og at være konfliktsikker virker da langt mere tiltalende end at være konfliktsky.

Synes jeg.
Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 28 jan, 2007

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: