SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Selvrespekt

Sofia Manning har sagt det både enkelt og viist mht. selvrespekt.

“Selvrespekt er en gave, man kan åbne hver eneste dag”.

Citat: Sofia Manning i bogen “Coaching – det handler om at stille de rigtige spørgsmål”

Jeg kan godt lide enkle og samtidigt viise citater. Fordi det mange gange har vist sig, at vi som mennesker bruger nogle af disse citater som vores leveregler. Og ovenstående citat må for min skyld gerne blive en leveregel, som både kvinder og mænd gerne må gøre mere synlig i deres tilværelser.

Der er formentligt mange definitioner og fortolkninger af, hvad selvrespekt er.
I min terminologi, august 2011, er selvrespekt som ordet siger, at respektere sig selv.
Og i uddybet form mener jeg, at selvrespekt er at gøre sig klart, hvad ens egne holdninger og hensigter, sindsstemninger og følelser er, fra situation til situation. Og at være tro mod disse, på en måde, man kan stå inde for..

Selvrespekt kan blandt andet åbnes som en gave i følgende kontekster:

  • At sige nej, når man mener nej.
  • At sige ja, når man mener ja.
  • At sige “det ved jeg ikke”, når det er det, der er svaret.
  • At finde sin egen fornemmelse af, hvad der er mest rigtigt og mindst forkert at gøre i en dilemmafyldt situation.
  • At respektere sig selv og undlade at kritisere sig selv.
  • At ranke ryggen.
  • At bruge sit mod og gøre det, der forekommer mest rigtigt, også selv om man er bange.

Jeg tænker, at selvrespekt er at stå ved sig selv og sine holdninger, vel vidende at nogle af disse kan ændre sig, over tid.
Og at man har overskuddet og styrken til at være uenig med andre, uden at blive uvenner med dem
Og selvrespekt er at sætte sig de højeste mål, fordi man ved, at man fortjener dem. Og at gøre det, der skal til, for at nå disse, og eventuelt justere undervejs, fordi vi også har virkeligheden med som medspiller.

Hvorfor så mange har svært ved at respektere sig selv, er der formentligt lige så mange grunde til, som der er mennesker. Vigtigt er det at holde sig for øje, at man fra nu til nu har et valg, og at dette valg er både gavnende og fremmende, når selvrespekt er indvævet som en del af såvel selvfølelse som selvudvikling.

Selvrespekt, selvværd og selvtillid hænger sammen. Det er ikke udelukkende isolerede og afgrænsede tilstande.
Så start evt. et sted, og du vil se, at hver af mekanismerne vil styrkes, så du selv bliver bevidst om, hvad du kan gøre, for at generere disse i stedet for blot at fortvivle over, at de ikke hele tiden er til stede.
Jeg vil skrive mere om dette emne de følgende dage.
Du er inviteret.

Hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 22 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: