SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Teambuilding og det at give “kritik”

Vi har alle befundet os og arbejdet i teams igennem vores liv, og mange af os gør det dagligt, privat som på jobbet.
Uanset om man har sine erfaringer fra skolens gruppearbejde, eller om man dagligt er en del af et team, ved vi, at det at give og modtage kritik kan være en svær sag.

 

Mange ønsker ikke at såre andre eller at risikere at gøre andre vrede. Det betyder i mange sammenhænge, at man brænder inde med budskaber og forslag til justeringer, fordi man ikke ved, hvordan et sådant budskab kan afleveres, uden at det bliver for kritisk sagt, eller for kritisk opfattet.

Det er der råd for.

Allerførst kunne jeg tænke mig at lægge den ramme, der hedder, at begrebet kritik må fjernes helt fra det tankesæt, der er i teams. Når talen falder på teambuilding, møder jeg som coach mange, der ytrer ønske om at kunne give positiv kritik. Og mit sædvanlige svar er, at positiv kritik naturligvis er bedre end negativ kritik, men at det, der giver virkelig mening, er at kunne give en konstruktiv feedback. Og at vide, hvordan man under feedback kan opretholde en god kontakt til den eller de, der får feedbacken.

Det betyder, at jeg, når jeg arbejder med teambuilding og det at give feedback, også arbejder med at skabe og opretholde god kontakt. For er en kontakt imellem de samarbejdende parter, respektfuld og imødekommende, er min erfaring, at stort set alt kan siges.
Og vil blive opfattet i den rette ånd.

Udtalelser om kritik og feedback, samlet op over den seneste måned:

 • Min chef er utroligt kritisk – og jeg oplever ham indimellem som ondskabsfuld, fordi han virker så kolerisk og man nærmest bare skal bøje nakken, når han siger noget. Men det er mærkeligt, for sådan er han ikke over for alle, men over for mig er han decideret ubehagelig
 • Min kollega finder altid fejl og undlader ikke at kommentere disse
 • Jeg frygter altid evalueringer, for det bliver hurtigt et forum, hvor kritik bliver sneget ind
 • Jeg tror, at jeg ville klare min arbejdsdag meget bedre og have større tillid til mine kolleger, hvis jeg ikke frygtede, at mit arbejde blev kritiseret
 • Vi har mange gange bedt vores chef sige tingene på en mere konstruktiv måde, og det forsøger hun også, men hendes attitude er så negativ, at ordene falder til jorden
 • Når der nu er noget at sige, som absolut ikke er positivt, og med god grund, skal man så holde sig fra at give en skideballe, sagt på godt dansk?
  Skal kritik ikke bare være fair og rimelig, og skal folk da ikke have at vide, når de har lavet en fejl. Det bliver da hurtigt et alt for positivt lys, man ellers lader skinne ned over noget, som måske slet ikke er i orden
 • Når jeg har fået kritik på jobbet, kan det hænge i mig flere dage, og jeg kan ligge søvnløs i nogle timer om natten, fordi jeg vender og drejer ordene. Og kan dels opbygge et ret stort raseri, en ret stor bekymring og have mange overvejelser om, hvorvidt jeg overhovedet skal blive på den arbejdsplads.
 • Jeg synes, at det er ok at få kritik, når det er berettiget. Men jeg bliver stangsur, når vores chef peger på, at vi må stramme op og have mere selvdisciplin, når hun selv er uhyre rodet og ikke når sine ting. Man må vel feje for egen dør, før man bare buser ud med, hvad andre skal lave om
 • Sidste gang jeg fik kritik, fik jeg tårer i øjnene. Selvom personen sagde det ordentligt, reagerede jeg alt for kraftigt. Jeg synes, at jeg tabte ansigt og blev træt af, at min reaktion var så dramatisk. For det ønskede jeg faktisk slet ikke
 • Det der har virket bedst i vores team, efter at vi havde teambuilding, var at vi lærte om feedback. Jeg synes, at feedforward (forventningsafstemning) og feedback (hvordan gik det så, hvad er ok, hvad skal rettes) var utroligt givende og enkelt. Og da vi nu alle har den samme referenceramme, er det langt mere overkommeligt at give feedback. Det letter mig i min hverdag”

Når Unicoaching kommer for at lave teambuilding, tager vi udgangspunkt i den aktuelle situation hos et team.

Dog har vi altid temaer med, som vi finder vigtige for at sikre, at teamet opretholder eller opbygger kvalitet mv.
Og heraf er det at give feedback, og det at lave forventningsafstemning, som vi har valgt at kalde “feedforward” en del af pakken.

Så i stedet for at give kritik og tale om kritik, udover at vi naturligvis spørger ind til, hvordan teamet har haft det med kritik, arbejder vi med:

 • at skabe tillid og kontakt
 • at aflevere et budskab på en straight og respektfuld måde
 • at nuancere sit budskab, så det, der virker, bliver kommenteret, og det der virker knap så godt, også bliver afleveret

Vi afliver et begreb

For at aflive begrebet kritik, og indføre begrebet tilbagemelding (feedback), er der en underkategori, der også må aflives.

Nemlig tankegangen om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
I stedet for at fokusere på det rigtige eller det forkerte, arbejder vi på teambuildingkurserne med at indføre den mere nuancerede tankegang, så man ved tilbagemelding fokuserer på, hvad der virker, og hvad der virker knap så godt. Og at hver person har lov til at give en anbefaling med på vejen om, hvad der kunne gøres anderledes eller bedre i en lignende situation en anden gang.
Det lyder så logisk, at man eventuelt kunne tænke: ja, selvfølgelig.
Og det er også logisk. For der har aldrig været noget i vejen med sund fornuft.
Det eneste ulogiske er blot, at vi mange gange godt ved, hvordan en tilbagemelding skal afleveres, men at vanen har megen magt, og at det bl.a. er en af grundene til, at kritik i mange teams stadig er en øm tå, i stedet for en integreret konstruktiv faktor.

Feedforward – forventningsafstemning

Ligeså væsentligt det er at give feedback, også for som team at checke ud, om man har sine mål for øje, er det væsentligt før projekter og arbejdsopgaver at lave forventningsafstemning. Så man får klarlagt, hvilke forventninger der er i spil, og hvad det enkelte teammedlem selv har af forventninger. Så det er klart og koncist, hvem der gør hvad, hvorfor og hvornår. Og at målet er det samme.

Jeg kan personligt godt lide feedforward.

Jeg får et billede af, at man på forhånd nærer/føder processen, og min oplevelse som coach er, at det er med til at opbygge og opretholde en langt bedre team spirit, når feedforward bliver en del af arbejdsgangen.
Mange af de teams, vi har arbejdet med teambuilding hos, har indført “forventningsafstemning” som et punkt på det ugentlige personalemøde. Det giver klarhed, overblik, og en mulighed for at justere, hvis der af en eller anden grund er en situation, hvor en medarbejder kanske ikke har adgang til de ressourcer, som der forventes.

Der er meget mere at sige om teambuilding og det at give kritik, eller som du nok kan læse: teambuilding, feedback og feedforward.
Er der på din arbejdsplads eller virksomhed brug for værktøjer i denne retning, kan du kontakte Uni Coaching for en nærmere snak.

Med venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 16 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: