SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Teambuilding og gruppedynamik

I et team – en personalegruppe er der et helt specielt liv.
Ligesom den enkelte påvirker gruppen med sin indstilling, kommunikation og arbejdsindsats, påvirker kulturen på arbejdspladsen, ledelse og den øvrige gruppe den enkelte. Det er ikke ny viden, men nødvendig og nyttig viden.

Alle grupper gennemlever fire faser. Som på engelsk kaldes:

NORMING – STORMING – FORMING- PERFORMING

Denne model er, lidt frit, oversat til dansk, og man kunne kalde det:

DANNE -, BANDE-, SANDE og LANDE-fasen.
Hvad betyder dette?

Norming

En NORMING- eller DANNE-fase handler om de normer og regler, der udtalt og uudtalt findes på en arbejdsplads. Det vil være tydeligt for en nyansat, at vedkommende skal finde ud af, hvordan de udtalte som uudtalte regler fungerer på netop denne arbejdsplads.
Når man befinder sig i NORMING-fase vil den være tydelig, hvis man gør sig klart, hvilke retningslinjer og “ritualer, som kan kategoriseres under “sådan har vi altid gjort/det plejer vi at gøre”.

Hver gang, der kommer en ny, og/eller hver gang, der tilføres en stor opgave, eller man evt. fra ledelsesside igangsætter et nyt initiativ, udfordres NORMING-fasen. På den måde at forstå, at personalegruppen bevæger sig ind i en STORMING-fase. En STORMING- eller “bande-fase” handler om, at de fleste grupper giver udtryk for deres tanker og følelser ved det nye initiativ. Det kan naturligvis være meget forskelligt, om man bander eller brokker sig over dette initiativ, og at man evt. direkte kritiserer andre/ledelsen/arbejdsmarkedet i en sådan situation. Det er der mange, der gør.

Storming.

En stormingfase kan naturligvis også være hurtigt overstået; man kan sige sin mening og komme videre uden store diskussioner, og sker dette, vil man så, bevidst som ubevidst, som gruppe orientere sig imod den nye form, som evt. en ny medarbejder eller en ny ordre eller en ny politik har gennemført.
En forming-fase, eller det, der på dansk kaldes “sande”-fasen er den fase, man befinder sig i, når stormen har lagt sig, kritikken er blevet hørt, sladderkulturen er overvundet – eller en stressende opgave er afleveret/en stressende periode er i aftagende. Så “hviler” gruppen i en ny form. Som en mere beriget enhed. Som en enhed, der har lært noget nyttigt og vigtigt, og formentligt som en enhed, der i lignende situationer fremover vil kunne være en smule mere modstandsdygtig over for lignende udfordringer som “storming”- eller “bandefasen” bød på.

Forming

En forming-fase opstår og opretholdes blandt andet i situationer, hvor der har været en coach eller konsulent på besøg, eller når man selv i en gruppe har fået renset luften og eventuelt håndteret en vanskelig problemstilling konstruktivt. Så “sander” man, hvad man har lært af bandefasen og eventuelt hvad man fremover vil dels undgå og dels opnå for at bevare en arbejdsplads med både et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø.
Og i de konstruktive teams fortsætter gruppedynamikken så man ind i mellem bemærker, at man “performer” eller på dansk: lander på et højere eller mere løftet niveau.

Jeg kontaktes sædvanligvis.

Når et team eller en ledelse bemærker, at der er stagnation og utilfredshed, som man kunne se som, at man er låst fast i “storming”-fasen. For man kan låses fast her. Når vi kontaktes af folk, der spørger, om vi kan lave kurser om ” team spirit ” eller “arbejdsglæde”, ved vi, at der er en stormingfase i gang, som naturligvis udløser behovet for en større samhørighed, arbejdsglæde, initiativ, energi mv.
Og vi ved, at det så handler om at begribe, hvad der holder teamet låst i storming-fasen, og at vores opgave bliver at guide gruppen til at begribe, hvordan de kan håndtere denne fase og med eget ejerskab kan orientere sig imod at forme en ny og beriget attitude med hensyn til at kunne tackle modstand, uden at vælge bebrejdelsen, sladderen, utilfredsheden og initiativløsheden..

Al forandring starter med B
Al forandring starter med Bevidsthed. Vi bliver nødt til at blive bevidste om egne reaktioner og påvirkningen af ydre som indre faktorer, for at kunne gøre noget ved en situation.
Vi bliver nødt til at vide, hvad vi kan gøre, når vi har forstået at det ikke hverken løfter eller gavner at fortsætte med “storming”-reaktionerne.

Kurser fra sonnerasmussen.dk til personalegrupper og teams, der ønsker en beriget og bedre arbejdsdag og kultur indeholder således teori og praktiske og konkrete anvisninger på, hvordan man forstår den nuværende situation, og hvordan man fremover kan håndtere sådanne på en langt mere tilfredsstillende måde, for den enkelte og for teamet.

Når man sidder midt i en storm, er det vanligt, at man forsøger at skærme sig mod stormen, og mener, at det først kan lade sig gøre at komme videre, når stormen er gået over. Jeg kan lære jer at agere, også når det stormer, i stedet for at tøve og afvente bedre tider.

Hvorfor er det så vigtigt?
Arbejdsglæde, tilfredshed, motivation, retfærdighed, anerkendelse og initiativ er vigtigt for alle. På et arbejde, som privat.
Og når disse tilstande ikke kan genereres af den enkelte eller et team, betyder det som regel, at der vil være flere sygemeldinger, stressrelaterede reaktioner, fysisk som socialt, intelligensflugt og generelt et lavere tryghedsniveau. Det påvirker produktiviteten, kreativiteten og handlekraften og bliver som regel meget dyrt i længden, ikke kun på det personlige, men også på det økonomiske plan.

Jeg er klar til at rykke ud og med et specialdesignet forløb til jeres virksomhed. Med små som større grupper.

Kontakt mig for nærmere information.
Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 30 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: