SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Tilfredse medarbejdere.

Jeg tror ikke så meget på den højt besungne lykke, men i stedet på, at det er vigtigt og fremmende at være tilfreds.
I sit liv, på arbejdet som privat.

Når alt kommer til alt mener jeg, at den enkelte har primært ansvar for selv at skabe og opretholde sin egen grad af tilfredshed, og når det så er sagt, er det lige så sand en indsigt at gøre sig klart, at man naturligvis påvirkes af de omstændigheder, der er til stede på en arbejdsplads.

Ledere ved, at der skal noget til, for at have tilfredse medarbejdere. Ledere ved, at tilfredse medarbejdere ikke kommer af ingenting, og i Uni Coaching har vi erfaring med, at netop det at udvikle en stresspolitik, at afholde kursusdage om stress og stresshåndtering samt tage stress alvorligt, har en absolut positiv indvirkning på tilfredshedsgraden hos medarbejderne.

Mange har i tidens løb, og vil fortsat gøre det, udsendt tilfredsheds- undersøgelser til medarbejderne, så de frit kunne afkrydse og give udtryk for, hvad de er eller ikke er tilfredse med. Den feedback, der kommer via en tilfredshedsundersøgelse, er dog lige så vigtig som undersøgelsen i sig selv. Og den måde, man som leder eller ledelse håndterer feedbacken på, har en indvirkning på, om tilfredshedsniveau højnes.
For som jeg ser det, er værdien af en tilfredshedsundersøgelse kun noget værd, hvis ledelsen konkret sætter initiativer, som er synlige og målbare i gang. Netop fordi jeg mener, at en sådan undersøgelse skal have fokus på at højne oplevelsen af trivsel. Det skal ikke kun være en evaluering eller et øjebliksbillede, men et arbejdsredskab.

Det gode ved en tilfredshedsundersøgelse er, at det bliver tydeligt, hvor der skal lægges en indsats.

  • Er det i kommunikations- og informationsflowet, at der skal strammes op
  • Dt i forhold til stressbelastningen, der skal gribes ind
  • Er det dialogen imellem ledelse og medarbejdere, der skal tages fat
  • Er det i de fysiske rammer, at tale skal omsættes til handling
  • Er respekt, retfærdighed, tryghed og tillid tydelige værdier
  • Svarer forventninger og krav til de ressourcer, der er til stede

Eller er det helt andre faktorer, man skal sætte optik på for at højne niveauet, så tilfredse medarbejdere bliver en effekt, der både er mærkbar og synlig.

Har I som virksomhed brug for at få rusket lidt op og kigget på den aktuelle situation, og vil I bruge coaching som værktøj, tager vi gerne en snak med hensyn til, bl.a. hvordan de tilfredse medarbejdere samt ethvert øvrigt aspekt bliver både mere realiserbart og enkelt.

Ring eller mail og hør nærmere om, hvad jeg kan tilbyde netop Jer.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 2 maj, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: