SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Værdier – Personlige værdier i livet og deres betydning for selvfølelsen og livskvalitet

Hvad vil du ikke leve uden?
Hvad er virkeligt vigtigt for dig, på dit arbejde, i din familie, i din fritid?
Hvad får dig til at føle, at du er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt?
Hvornår har du følt dig mest tilfreds, og hvis du tænker tilbage på denne situation, hvilke rammer og hvilke værdier var så i spil?

Nogle af disse spørgsmål, er de spørgsmål jeg som coach stiller, når jeg bemærker, at et menneske giver udtryk for frustration og forvirring for netop frustration og forvirring kan være signaler, der vidner om, at man har flyttet sig væk fra sin livsbane og derfor ikke er i kontakt med de værdier, der giver mening, når alt kommer til alt.

Det at være i forbindelse med og selv at kunne generere og have indflydelse på sine egne værdier, har en stor effekt med hensyn til, hvorvidt vi oplever livskvalitet eller ej.

Det er en af grundene til, at jeg i min coaching baserer fokuspunkter og vigtige afgørelser ud fra, om der er overensstemmelse mellem det, man vil og det, man gør. Fordi idealer kun har betydning, hvis de værdier, der giver mening for os og repræsenterer det, som vi ikke vil leve uden, i praksis er både synligt og mærkbart.
Hermed giver jeg bolden op, til en række artikler om coaching og værdier. Fordi værdier er en konstant del af vores hverdag. Fordi flere og flere virksomheder arbejder med værdibaseret ledelse. Fordi vi overvejer at gå fra en situation, som et job eller et ægteskab, når vi ikke kan se og/eller mærke, at de værdier, der har betydning for os, er til stede.

Coaching i værdier – personlige værdier i livet er en spændende proces, hvor man bevidstgøres om, hvad der lige nu i ens tilværelse, er:

  • Mest vigtigt.
  • Knap så vigtigt
  • Mindre vigtigt
  • Og hvad er overhovedet ikke vigtigt.

Noget, som vi som regel kun kan finde ud af, hvis vi stopper op, får stillet nogle gode spørgsmål og giver os selv tid til at besvar dem.

Velkommen til artikelserien om coaching og værdier, der vil køre sideløbende med artiklerne om coaching og personlig udvikling – selvudvikling.

Med venlig hilsen

Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 25 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: