SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Afmagt – coaching af afmagt og andre tilstande.

At håndtere tilstande som afmagt, modløshed, magtesløshed, panik, frygt, uro mv..
Vi har som mennesker 6 grundfølelser:

 • Glæde
 • Vrede
 • Angst
 • Tristhed/sorg
 • Overraskelse
 • Væmmelse

Følelsesmæssige tilstande, som mennesker i alle kulturer kender til. Det gode spørgsmål er jo så netop, hvad det er, der gør, at rigtigt mange mennesker, især i den vesteuropæiske befolkning har så svært ved de følelsesmæssige tilstande som vrede, angst og sorg. Samt alskens afarter heraf.
Som afmagt, magtesløshed, modløshed, panik, uro, bedrøvelse, raseri mv..

Svaret er ganske enkelt:

Det er kun de færreste, der har lært sig at håndtere og rumme disse tilstande, og at kunne agere konstruktivt, når en eller flere af disse følelsesmæssige tilstande er mærkbare.
Jeg har mødt rigtigt mange mennesker, der endog kalder disse følelsesmæssige tilstande for negative.
Endskønt det blot er følelser.
I mit arbejde med coaching og personlig vækst og personlig udvikling er jeg af den overbevisning, at det har en direkte vital og højnende effekt på livskvaliteten at kunne håndtere sine tanker og følelser. Og at ingen følelser er negative. Men at følelser kan håndteres ekstremt destruktivt. Og det er naturligvis ikke vejen frem.

Og hvem er så jeg, der postulerer dette.

Hånden på hjertet, så mener jeg oprigtigt, at jeg er i den heldige situation, at jeg tidligt i mit liv var nødt til at kunne håndtere, at jeg dagligt blev konfronteret med min afmagt. Jeg er født med en øjensygdom, som bevirkede, at mit syn blev mere og mere svækket, så jeg som 29- årig blev konstateret blind. Når man mister en sans gradvist, og aldrig har haft hele sansen, er nogle af de kvaliteter, som der peges på overalt i erhvervslivet, nødvendige at kunne generere.

De værdier, jeg måtte bringe i spil, allerede som teenager var derfor:

 • Risikovillighed
 • Intuition
 • Troværdighed
 • Et løsningsorienteret mulighedsfokus samt vedholdenhed og gå på mod.

Det var naturligvis et valg.

 • For jeg kunne have valgt at lade min frustration blive til vrede.
 • Jeg kunne have valgt at lade min afmagt udvikle sig til angst og selvmedlidenhed.
 • Jeg kunne have valgt at lade min situation bevirke, at jeg blev modløs, frygtsom og panikslagen, når jeg gang på gang befandt mig i situationer, hvor jeg manglede overblik, indflydelse og følelsesmæssig sammenhæng.
 • Jeg kunne have valgt at sætte mit liv i stå. Så havde jeg formentligt været både angstpræget, depressiv, bitter og misundelig. Det valgte jeg ikke. .

Det betød ikke, at jeg dermed undgik at føle afmagt. Det betød ikke, at der ikke var svære situationer, hvor der umiddelbart ingen løsning var, andet end at acceptere, at jeg ikke kunne stille noget op, andet end at bede om hjælp.

Og det betyder ikke, at jeg ikke stadig bliver konfronteret med min afmagt dagligt. Men det er ikke noget problem.

 • For afmagt kan håndteres.
 • Angst kan håndteres.
 • Vrede kan håndteres.
 • Tristhed og sorg kan håndteres
  mv..

Det er som med alt andet her i livet en træningssag. Den træning mener jeg dog, er ganske vigtig at tage.
For ikke at låse sig selv i den mentale og følelsesmæssige trædemølle, hvor man blot ønsker at undgå “de negative følelser” og så udelukkende orientere sig imod glæde og overraskelse.

Jeg kan coache alle tilstande.

Jeg kan, hvis folk vil have den, give den viden fra mig, så den enkelte har mulighed for at lære at håndtere afmagt, modløshed, ængstelse, irritation, manglende indflydelse mv..

Det er ikke ret dansk at sige det på denne måde.
Men det er sandheden. Du skal dog indstille dig på at ville. For at rumme og håndtere sine følelser er ikke et spørgsmål om at befries for visse tilstande og sikre, at de aldrig kommer igen. Det er et fint og vigtigt møde med dig selv, som gør, at du kan agere konstruktivt i stedet for destruktivt, kan acceptere i stedet for at flygte, og kan bruge energien i hver eneste tilstand til at skabe og opretholde den tilfredshed, som det er at føle, at man er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Handsken er kastet.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 11 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: