SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

At skabe forudsætningerne for fællesskab og andre værdier.

Det er nemt at blive enig med de fleste om, at respekt, tillid loyalitet, åbenhed, ærlighed, tryghed ,   glæde, initiativ og fællesskab er gode kerneværdier,. Men som i enhver anden sammenhæng, uanset om det er en virksomhed med værdibaseret ledelse, en kommune  der har selvværds-år, kulturen i en skoleklasse  er værdierne kun noget værd, når de kan ses og mærkes.

Og da er det enestående aspekt, at vi som mennesker intellektuelt er i stand til at indtage  forskellige opfattelsespositioner.

At kunne se en situation fra flere sider er en  gave for at kunne fremme handlinger, der er udtryk for holdninger og handlinger, der skaber holdninger.

For det ene  udelukker ikke det andet.

At placere sig i forskellige opfattelsespositioner skaber forudsætninger for vækst og omsorg og enhver anden værdi.

Når jeg bringer begrebet opfattelsespositioner  på bane, kan følgende spørgsmål vise, hvordan vi både kan flytte os temporalt og geografisk, for herigennem at nuancere og vinkle vores opfattelse og handlemuligheder.

Brug derfor nogle af følgende spørgsmål som en test på din evne til at se netop din tilværelse fra andre sider end kun din egen ego-opfattelsesposition:

 • Når weekenden er overstået, hvad vil du så gerne tænke tilbage på er sket hjemme hos jer, hvis du skal stå med følelsen af tilfredshed og glæde mandag morgen ?
 • Og hvad ønsker du ikke at se tilbage på, mandag morgen ?
 • Hvis den ene  væg i jeres hus kunne erstattes af en glasplade, hvad ville man så hæfte sig ved, når man kigger ind på jeres familie,
 • Om morgenen ?
 • Om eftermiddagen?
 • Om aftenen?
 • I  køkkenet?
 • I soveværelset?
 • I dagligstuen?

Tilsvarende:

 • Hvad ville man auditivt hæfte sig ved, hvis en mikrofon optog alle lyde og dialoger i jeres hjem?
 • Med hensyn til lydstyrke
 • Tonefald?
 • Ordvalg?
 • Anerkendelse?

Og hvis der skal være et større fokus på fællesskab, hvordan kommer det så bedst til udtryk hos je

 • Skal I efter endt shoppingtur løfte hver sin hank i bæreposen ?
 • Er I det par, der sammen skifter jeres baby på flyt-toilettet på den første flyrejse?
 • Er I ”on” på Ipad, tv, telefoner selv om I spiser aftensmad ?
 • Går I sammen tur med hunden, eller er det en pligt, der dagligt er skænderier om?
 • Hører I det samme radioprogram eller ser det samme tv-program – eller har I stationeret jer i hver jeres stue eller værelse?
 • Er det den stærkeste, der løfter den tungeste ende af sofaen, når >I flytter rundt på møblerne?
 • Osv osv

Hvert menneske har sine egne beviser på, hvordan værdier bliver til virkelighed.

I må som par bevare eller skabe en nysgerrighed over for hinanden, så de misforståelser der uvægerligt vil opstå, kan ryddes af vejen og samordnes hen ad vejen.

Hvert menneske har sine egne beviser på, hvordan værdier bliver til virkelighed.

Er det givende at friske værdisæt og eksempler op. Min erfaring som parterapeut er nemlig ,at  feriens mulighed for mere nærvær og mere uforstyrret tid også åbner for skuffelser og misforståelser, fordi forskellene og fortolkningerne bliver så tydelige og desværre tit alt for kontrastfyldte.

 

Men fat mod:

Efter kaos kommer orden

Især når vi gør noget for det

Af Christel Sonne Rasmussen - 16 jan, 2017

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: