SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Coaching – Hvad er coaching?

Lad mig fortælle en smule om coaching, og hvad det er, der kendetegner coaching til forskel fra andre samtaleformer.
Forleden fik jeg spørgsmålet:

 

“Hvad er forskellen på en coach-samtale (coaching) og en almindelig samtale?”

Det er et godt spørgsmål. Der er mange svar, og et af dem kommer her.
I den coachende samtale er der lagt en ramme, der gør det klart, at fokuspersonen beskriver og fastsætter egne mål og selv tager ejerskab for disse. Coachen anses som den guide, der via kontakt og adskillige enkle og avancerede spørgeteknikker vinkler beskrivelserne og målet, så skridtene bliver tydelige og overkommelige for fokuspersonen.

Ovennævnte forklaring betyder, at coaching er både proces- og resultatorienteret, og at coachen er med til at pege på, hvilke områder, der er i spil, og hvilke områder og attituder, der kan få processen til at blive både sjovere og lettere.

Coaching afsluttes altid med en “hvad gør du nu” -aftale. Det betyder, at fokuspersonen altid har en handleplan med hjem.

  • En handleplan kan være en konkret plan for, hvordan man “skridt for skridt” bevæger sig fremad.
  • En handleplan kan også være, at en fokusperson har en beriget og løftet tilstand i sig, og er bevidstgjort om, hvordan man kan handle / reagere i fremtidige situationer, der førhen ville have været problematiske.
  • En handleplan kan også være noget så enkelt som, at fokuspersonen træner i at tænke “jeg vil” i stedet for eksempelvis at tænke “jeg bliver nødt til”, og “jeg skal”.

Coaching varierer naturligvis fra person til person. Men rammen er klar.

Nemlig, at der først er dialog og fastsættelse af fokuspunkt.

At der så tales om, hvad det er, der gør, at man endnu ikke har nået sit mål, så forhindringer bevidstgøres, og så der tilføres vinkler og redskaber til at håndtere disse.
Der drøftes så, på hvilken måde, målet nås, og eventuelle delmål og pejlemærker bevidstgøres.
Afslutningen handler om, hvornår opfølgningen skal ske, og hvad det første skridt drejer sig om.

Denne beskrivelse af coaching lyder en kende teknisk.
Dog er det værd at bemærke, at netop den ramme, der kendetegner coaching, gør, at man kan nyde det gode gamle ords vise betydning, nemlig at:

Rammerne er frihedens forudsætning.

Og at man kan nyde at gå på opdagelse i det indhold, der ligger den enkelte på sinde.
Når havet er oprørt, må man have et navigeringsredskab. Og det er i sin enkelhed, hvad coaching er.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 19 dec, 2006

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: