SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Coaching og tilstande

Følgende udsagn stammer fra coach-sessions og giver et indblik i nogle af de temaer og problematikker, som coaching kan anvendes til.
Måske kan du genkende nogle af aspekterne.

 • Jeg sidder i en fastlåst situation
 • Jeg blokerer, når jeg møder dominante mennesker.
 • Jeg tror ikke nok på mig selv.
 • Jeg er bange for at føle mig som en fiasko og tør derfor ikke igangsætte nye projekter.
 • Jeg tror ikke, at jeg kan skabe respekt om min person.
 • Jeg er så stresset, at mine kolleger er holdt op med at gå til mig med spørgsmål og informationer, og har nu fra 3 personer hørt, at de synes, at jeg er meget irritabel. Dette hæmmer mig, fordi jeg ved, at jeg ikke aspirerer til lederstillinger, når jeg ikke har psykisk overskud og overblik.
 • Jeg kan ikke lade være med at tage det personligt, når der er noget, der ikke fungerer på min arbejdsplads. Det er jo mig, der lægger dagsprogrammet, og selvom jeg starter dagen med godt humør, går jeg udslukt og frustreret hjem. Hver dag.
 • Jeg vil så gerne løbe en tur 3 gange om ugen. Og jeg har kunnet det før. Jeg ved, hvor godt jeg får det af at løbe, men jeg kan ikke komme i gang. Og jeg tvivler på, at jeg nogensinde får skabt en god rytme igen.
 • Jeg er så nervøs, når jeg skal præsentere noget på mit arbejde, at jeg rødmer, ryster på stemmen og mister den selvsikkerhed, jeg plejer at have. De må jo opleve, at jeg er inkompetent som leder.
 • Min familie respekterer mig ikke. Selvom jeg taler direkte til dem, svarer de mig ikke, og jeg kan slet ikke få kontakt med den gennemslagskraft, som jeg har i så mange andre situationer.
 • Jeg har det svært med, at min kærestes store teenagesøn har haft taget stoffer én gang.
 • Jeg har ingen børn selv, og han er også en slags søn for mig. Jeg ved slet ikke, hvor dan jeg igen får tillid til ham. Og kan mærke, at det piner mig meget.

Det er mange gange lettere for os at se og vide, hvad vores partner/kollega/andre mennesker skulle tage og gøre i en situation, end det er for os selv.

Når vi som mennesker oplever, at gamle vaner driver os rundt i den indre manege, og at vi agerer og reagerer uhensigtsmæssigt, og når vi føler, at det vi tror på og kæmper for, slet ikke lykkes, kommer vi i kontakt med frustration, afmagt, forvirring, underskud og finder dermed tit os selv i en tilstand, hvor vi kæmper, flygter eller “lægger os døde”.

Ingen tilstande – følelser varer ved. Og ingen tilstande – følelser er umulige at påvirke.
Men man må vide, hvordan man gør. Og man må indstille sig på selv at gøre et stykke arbejde, for atter at være i kontakt med de indre tilstande, stemninger og følelser, som vi jo alle sammen så gerne vil have.

En af mine tidligste inspiratorer var Richard Bandler, som var med til at grundlægge NLP. Bandler sagde engang:

Mennesker ønsker kun to ting: Gode følelser og løsninger på deres problemer.
Det er enkel livsvisdom, og måske har vi dog endnu et par ønsker. Men grundtonen i Bandlers pointe er ikke til at tage fejl af, og er typisk i coaching.

Coaching er jo ikke et mirakelmiddel, der i alle tilfælde skaber varige “her og nu” ændringer, som holder hele resten af livet. Coaching er derimod en samtale med et menneske, der har trænet i evnen selv at kunne skabe, opretholde og om muligt og hvis nødvendigt: at ændre sin egen indre tilstand, for først derigennem kan en fokusperson være sikker på, at også dennes tilstand beriges.

Jagten på de gode følelser.

De tilstande, som mange kalder gode følelser, er en kombination.
En kombination af vores tankerækker/fokus, vores kropsfornemmelser og kropsholdning samt vores følelser. Kombinationen af disse tre elementer gør, at vi igangsætter mere eller mindre konstruktive handlinger, som afføder nye tanker, følelser og kropsfornemmelser. Og sådan er vi så at sige hele tiden midt i en eller flere processer.

Kunsten er at vide, at ved at berige eller justere tanker og krop, ja så vil muligheden for at skabe og opretholde følelserne være langt mere enkelt. Og her er coaching eminent.

Fordi man via coaching guides til at anskue en situation fra helt andre vinkler, end man er vant til. Og når vi ser eller oplever vores egen situation på en ny måde ændres følelsen. Coaching er eminent til at bibringe den mening og sammenhæng, så en situation flytter sig fra at være begrænsende til at være neutral eller endda en motivationsfaktor.

Coaching er eminent til at lægge perspektiver op, som man i sin daglige tilværelse ganske enkelt ikke gør sig klart, og coaching er dermed eminent til at lære den enkelte at tage konstruktiv kontrol over sit eget liv, og herigennem sikre, at man er i stand til at skifte fokus og derigennem komme i kontakt med de tilstande, der netop giver gode følelser og løsninger på vores problemer.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 9 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: