SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Dine pejlemærke og dit indre barometer.

I en telefoncoaching for lang tid siden nævnte en af mine fokuspersoner noget, som jeg tit har tænkt på siden.

Hun havde en periode, hvor hun følte sig stresset. Hun kunne ikke samle sig, tankerne drejede sig om enten frem-eller fortid, hun var ikke tilstede, havde kort lunte eller græd for let, nåede ikke det hun satte sig for osv.
Hun opsøgte sin læge, og beskrev det, hun selv kaldte stresssymptomer. Lægen sagde: Sover du om natten, hvilket hun kunne bekræfte, for hun var uendeligt træt og sov tungt og sammenhængende hele natten.
Og så refererede hun for mig, at lægen havde sagt: Så er du ikke stresset. Men vil du have nogle cipralex (lykkepiller)?
Hun tog ikke imod pillerne og fik lært at stresshåndtere, og dette indlæg handler på ingen måde om lægen. For jeg er et menneske, der er mere end taknemmelig over, at der findes læger i dette land.

Næ, min pointe var, at hun sov om natten og derfor blev defineret som værende ikke-stresset. Men hun var stresset, mentalt som følelsesmæssigt. Faldt blot lige uden for normen med hensyn til søvnen.
Min pointe er derfor: det er rigtigt rigtigt godt, at der er mange gode og informerende definitioner på stress. Når du som menneske oplever, og får respons på, at du er ude af din ligevægt, så er det nogle gange stress, og nogle gange noget andet. Uanset hvad det er, eller hvem det er, der har skubbet dig ud af din ligevægt, så gør noget i tide. Vent ikke på, at det vil gå over. Gør noget.
Så du selv har fat i styrepinden i dit liv.
Og vid, at du måske bemærker signaler, der ligger uden for en norm. Den norm, vi bedst kender til som mennesker, er vores egen norm. Vi ved, hvordan vi har det, når vi føler os “norm-ale”, når vi føler os i ligevægt, når vi er i kontakt med vores overskud og tilstrækkelighed. Og det er det pejlemærke og det indre barometer, vi må søge efter.

Så: måske sover du også om natten, og er stresset alligevel.
For det spørgsmål, der havde været mest interessant at stille, var: er du udhvilet , når du vågner?

Husk, at det er nu, at vi er her, og at – som det er sagt så viist af min yndlingsforfatter Paolo Coelho:

Livet er for kort og livet er for langt til
Stress
Uligevægt
Bekymring
Tvivl
Det, der slider.

3 af mine nære venner er døde inden for den seneste måned, august 2011. Pludselige dødsfald, der altid med en enorm alvor husker mig på, at vores liv ikke bliver genudsendt.
Tænk over det

Alt godt,
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 15 feb, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: