SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Nogle tanker om personlig udvikling.

Hvis man studerer det kinesiske skrifttegnssystem vil man opdage, at skrifttegnet for KRISE er det samme som tegnet for MULIGHED.

Det har altid fascineret mig, at det kan vises så enkelt. Hvor der i den vestlige verden er en tendens til at forholde sig til kriser som noget, man skal have overstået og helst bevæge sig væk fra, oplever jeg, at de gamle kinesere her har fat i noget uhyre væsentligt..

Det handler nemlig om at anskue tingene fra forskellige sider og se, hvilke muligheder der ligger i dem. Og til alle tider har det altid været sådan, at livsvisdom og menneskelig indsigt bygges op via at være levende, at forholde sig til det, der er i os og omkring os. Som jeg ser det, har det aldrig været muligt blot at intellektualisere tingene og leve ud fra et teoretisk plan.
Omvendt mener jeg dog ikke, at vi skal dyrke smerten, dyrke frustrationen, angsten eller tvivlen.

Derimod skal vi snarere forstå, at følelserne kalder på os, fordi de har noget at sige.
Når vi for eksempel føler os frustrerede, handlingslammede og matte, ja så er det som om, at der er en telefon, der ringer indeni. Vores ubevidste sind er nemlig 100 procent klar over, hvad der skal til for at vi kan komme videre i den retning, der er rigtig for os, og hvis vi ikke bevidst forstår at tage de for os nødvendige valg, ja så ringer telefonen indeni. Men i stedet for at vi skal gå rundt med en ringetone indeni, sender det ubevidste sind budskaberne som følelser eller sindstilstande, om du vil. Så når vi tvivler eller bliver frustrerede er det en fantastisk opfordring til at undersøge, hvad det er, vi bliver ved at overhøre eller overse i vores liv.

Og hvad så? Fint nok at vide, at man er frustreret og at der er en mening med det. Fint nok at vide, hvad vi vel alle altid har vidst, at vi skal lytte til vores hjerte og til vores sunde fornuft, men hvordan bliver trådene redet ud fra hinanden, så tingene atter falder på plads, og hvordan bliver gamle tankemønstre brudt, så vi ikke plages af indprentede overbevisninger fra såvel vores forældre og hvem, der ellers gavmildt har været med til at øse ud af deres livsvisdom?

Og hvad så? Fint nok at vide, at man er frustreret og at der er en mening med det. Fint nok at vide, hvad vi vel alle altid har vidst, at vi skal lytte til vores hjerte og til vores sunde fornuft, men hvordan bliver trådene redet ud fra hinanden, så tingene atter falder på plads, og hvordan bliver gamle tankemønstre brudt, så vi ikke plages af indprentede overbevisninger fra såvel vores forældre og hvem, der ellers gavmildt har været med til at øse ud af deres livsvisdom?

Naturligvis findes der ikke én køreplan, for gjorde der det, ville hele livets forunderlige mysterium forsvinde. Men der findes flere anvisninger, som er nyttige.

Jeg lever selv efter nogle enkle grundprincipper og nr.1 hedder:

Den tankegang, der har skabt problemet , kan ikke også løse problemet.
Derfor er det nødvendigt at vende sig mod andre, når vi har et problem. Det kan være venner, forældre, lærere, psykoterapeuter coaches eller god litteratur. Det er dog nødvendigt at hente andres opfattelse og helst fra nogen, der har været igennem tingene og derfor kan fortælle, hvad der virkede for dem. For det er jo virkeligheden, der virker. Og det er ikke givet, at vi blot kan kopiere vores livsglade nabos strategier, men må lade os inspirere og finde vores egen måde og dermed egen vej.

I USA er det allerede meget udbredt. Der har mange deres egen coach og bruger denne, når det indre og det ydre liv bliver for komplekst. Også fordi det er bedre at tackle tingene, som de kommer i stedet for at lade dem hobe sig op.

Det er tankevækkende, at der stadig er stor modvilje imod at søge coaching eller hjælp til personlige eller livs – problematikker.
Det er jo naturligt nok, at hvis man vil være bedre til at spille tennis, ja så opsøger man en god tennistræner og lærer nogle fif af vedkommende. Hvis vi vil være bedre til at tale engelsk, flytter vi måske til England eller får igen fat i en dygtig lærer, så vi kan træne sproget og høre, hvordan det rigtigt lyder.
Men hvis vi vil være bedre til at skabe trivsel i vores liv. Hvis vi mangler tilfredshed eller gnist eller synes, at vi plager os selv med negative, udpinte tanker, ja så er det i hvert tilfælde for manges vedkommende ikke så let at henvende sig til en terapeut, til en mester som er god til at leve.

Om det er menneskenes stolthed eller jantelovens “der er ingen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal leve” eller noget helt tredje, ved jeg ikke. De, der har modstand imod forandring, har deres egne grunde. Et sted er det også ligegyldigt, hvad det er, for jeg ser, at resultatet er uholdbart.
Jeg ved, at vi har alle de ressourcer i os, som vi har brug for. Vi har alle sammen selvtillid, overskud, entusiasme, medfølelse, tillid og styrke. Det er i os latent, og modarbejder vi det ikke med negative tanker og destruktive handlinger, vil vi folde os ud som blomster. Men spænder vi ben for os selv, overhører de ringende telefoner og undlader at bede om hjælp indimellem, bliver resultatet naturligvis derefter.

Der er mange terapeutiske former, og den, som jeg synes, virker godt og derfor har uddannet mig indenfor, er den kognitive NLP – Terapi. Måske ved nogle af Jer, hvad NLP står for,

Lad mig allerførst slå fast, at jeg om nogen synes, det er et frygteligt navn. NLP´s største handicap er helt klart navnet. Det betyder Neuro Lingvistisk Programmering, og hvad betyder så det, vil den nysgerrige læser selvfølgelig spørge.

Det betyder, at vores nervesystem (neuro) har sit helt eget sprog (lingvistisk), som det bearbejder (programmering) alle de oplevelser, vi har, med. Og det betyder, at vores nervesystem via tankerne bearbejder alle indtryk, vi tager ind.
Og ikke nok med det. Som NLP psykoterapeut uddannes man til at vide, at tanker består af to størrelser, nemlig: – Indre billeder og indre dialog.
Det er i al sin enkelhed, hvad tanker består af, og så kommer det store arbejde med at undersøge, hvilken slags billeder, vi ser indeni, om de er store eller små, i farver eller ej, og hvordan vi kommenterer det oveni.

Vores tanker er vores ultimativt største og stærkeste værktøj. Med dem kan vi blive blomstrende og levende, og vi kan nedgøre os selv eller andre fuldstændigt. Psyken styrer så utroligt meget i vores liv, og derfor synes jeg naturlig vis, at det er den allermest interessante størrelse at arbejde med.
NLP er udviklet i 1970´erne af mennesker, der var interesserede i personlig udvikling og mennesker, der var interesserede i at se fremad og ikke lade sig hæmme af psykologers diagnoser og teorier. NLP er et system, der har forsket i naturtalenter. Snakket med mennesker, der var gode til at kommunikere, gode til at tackle kriser som sorg, traumer, tab af evne, gode til at turde, gode til at leve med kriser og transformere disse til muligheder. NLP er et system, som går ud på at møde det enkelte menneske der, hvor det er og arbejde ud fra de problematikker og ressourcer, hvert enkelt menneske har.
Coachingen er også på vej frem, og udover at jeg har gennemført en akademisk diplomuddannelse i psykologi, har jeg i 2006-06 gennemført en coachuddannelse hos Axept. En uddannelse, ledet af psykolog Birgitte Jepsen, baseret på NLP og de mest virkningsfulde og effektive coachteknikker overhovedet. Så jeg er endnu mere klædt på til at håndtere individuelle, par og teams.

Coachingen særegner og udmærker sig ved, at den ikke er problemorienteret, som terapiarbejde kan være.

Coachingen er orienteret mod fokuspunkter og mål, og orienterer sig imod at genvække og bevidstgøre de strategier, der gør den enkelte i stand til at nå sine mål, med mindst mulig indsats og størst mulig effekt.
Da stress jo er det store og vigtige samtaleemne og en faktor, hverken samfundet eller den enkelte borger længere kan overse, har jeg gennemført en overbygning inden for stresscoaching. For ikke kun at være håndværker, men kunstner og dermed en af de bedste til at minimere stress og maksimere den livskvalitet, energi og glæde, som vi alle har brug for. Og som vi jo ønsker at sprede.

Jeg glæder mig derfor til også at byde dig, din virksomhed, dit team, dit parforhold indenfor i coachingens og livskunstens univers. For det er her, i og omkring os, og hvert eneste nu er det øjeblik, hvor vi har allerstørst mulighed for at forandre det, der bremser og åbne for det, der fremmer.
Mange kloge mennesker har sagt skønne citater i tidens løb.

Dalai Lama sagde:

Vi ved, at tommelfingeren er stærkere end lillefingeren.
Dog er det lillefingeren, der er bedst at bruge, hvis det klør i øret.

Hilsen
Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 16 feb, 2007

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: