SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Telefon Coaching, eksempler på telefoncoaching.

Telefon coaching og de temaer, fokuspunkter, som coaches, vil naturligvis variere.
Der er en overvejende forekomst af fokuspunkter over temaet:
“At tage beslutninger/at træffe det rigtige valg”.
Et par eksempler på telefon coaching for at gøre dette mere klart.

En telefon coaching handlede om, at en yngre mand, der var meget kompetent på sit arbejde, følte sig umådelig presset over, at han havde fået at vide, at han fremover skulle lave tidsregistrering. I telefoncoachingen kom det frem, at han slet ikke kunne overskue at arbejde med disse tidsregistreringsskemaer, og i den akutte situation var han, med hans eget udsagn, “blevet ramt af følelsen af, at det her gad han ikke, og så kunne han ligeså godt sige op”. Men på den anden side blev det også fuldkommen uoverskueligt at miste den meget gode løn, så han følte sig fanget i et dilemma. For ham var dilemmaet, at han skulle anføre tidspunkter for, hvornår han startede, og hvornår han sluttede med at arbejde, og at han følte en så stor ulyst ved dette, fordi han mente, at det vidnede om, at ledelsen ikke havde tillid til ham og blot ville overvåge ham. Og som han udtrykte det: der har aldrig før været klager over mit arbejde, og nu vil de vide, hvornår jeg er på min pind, og det er der da ingen tillid i.

I telefoncoachingen blev han bl.a. stillet spørgsmålet: har du overvejet, om der kunne være andre grunde til tidsregistrering end at ville overvåge dig?
Efter lang tids tænkepause kom han frem til flere svar, der overraskede ham selv. Og et af svarene var, at tidsregistrering jo også kunne være en mulighed for netop at sikre, at medarbejdere ikke arbejdede mere end de skulle, og dermed forebygge udbrændthed mv.

Da hensigten med tidsregistrering blev nuanceret, og han pludseligt kunne se en anden hensigt, end den han i første omgang havde konkluderet, ændrede hele situationen sig.
Og han kom frem til, at det med at notere, hvornår han startede og sluttede, jo var en meget lille ting. Han kom frem til, at det var det med at det var et skema, han skulle udfylde, der pinte ham. Og han foreslog selv, at han ville spørge sin chef, om han ikke blot kunne maile til en sekretær, hvilket tidspunkt, han startede og sluttede på, og at sekretæren så kunne udfylde tidsregistreringsskemaet for ham.
Den første telefoncoaching sluttede dermed ved det punkt, at han selv ville tage fat i chefen og spørge om sekretærassistance.
Vi aftalte opfølgning 3 dage senere, og da han ringede igen, fortalte han glædesstrålende, at sagen nu var i vinkel, at han blot skulle maile en sekretær, og da han jo hele tiden sad ved en computer, var dette intet problem. Egentligt var han lidt skamfuld over, at han havde tænkt så drastiske tanker om at sige op mv., og vi grinede af, hvor hurtigt en situation kan ændre sig, når der bliver stillet nogle gode spørgsmål.

En anden telefon coaching handlede om kommunikation.

En mand ringede op og beskrev, at hans kone virkede tilbagetrukket, og at hun flere gange havde undladt at svare ham, når han sagde til hende, at han elskede hende. Han beskrev, at hun gang på gang sagde, at han skulle lade hende være i fred, og han var bange for, at de nærmede sig en skilsmisse, og han ville ikke skilles.
I telefoncoachingen talte vi om, at han slet ikke vidste, hvad situationen og den ændrede adfærd handlede om. Han blev klar over, at han blot havde lavet en masse konklusioner i hovedet, og da jeg spurgte ham, om han havde kendt til andre situationer, eksempelvis fra sit job, hvor han følte sig ikke-mødt, listede han straks 5 situationer op. Og sagde: ja, det her minder fuldstændigt om situationen med min chef. Jeg spørger og spørger ham, men han giver mig kun halve svar, og så kan jeg stå der, uden at vide, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre.
I telefoncoachingen snakkede vi derfor om, hvilke muligheder der var for at begribe situationen, og de måder, han stillede spørgsmål på.
Og han blev klar over, at han i stedet for at afvente svar, selv kunne gøre meget for at redegøre for sin egen situation og stille åbne spørgsmål i stedet for lukkede, så de personer, han talte til, måtte give ham mere uddybende svar end et ja eller et nej.
Den første telefoncoaching sluttede med, at han ville øve sig i at stille åbne spørgsmål, for han indså, at han mange gange, privat som fagligt stillede spørgsmål som:

Har det noget med mig at gøre?

Er det at du ikke har tid, noget jeg har andel i?

Kan jeg gøre noget for at ændre situationen?

Osv
Altså spørgsmål, lukkede, der kan besvares med ja eller nej.
Og blot dette enkle lille redskab, der ville kunne hjælpe ham, privat som fagligt, ville gøre, at han kunne indsamle langt flere informationer, inden han begyndte at konkludere de værst tænkelige scenarier.
Den anden telefon coaching drejede sig derfor om nogle af de svar, han havde fået.
Hans situation i parforholdet var ret kritisk. Hans hustru vidste ikke, om hun ville fortsætte, men han havde fundet ud af, at hun ikke var uimodtageligt for at tale med ham, og derfor drejede denne telefoncoaching nummer 2 sig netop om at klæde ham på til at overveje egne værdier og tale med hustruen om dette.
Og således bliver telefon coaching et brugbart værktøj, netop fordi hver eneste telefoncoaching afsluttes med en opsummering og konkretisering af, hvad han nu kan stille op.
Og gøre i praksis.

En leder ringede mig op.

Han var i vildrede med hensyn til, om han skulle ansætte en ny medarbejder.
Medarbejderen havde alle de kompetencer, som lederen havde brug for, men der var et eller andet, han ikke kunne definere. Vi havde ikke så meget tid til rådighed, for lederen ringede mig op i sin frokostpause, og han skulle give besked efter frokost, hvorvidt denne medarbejder skulle ansættes eller ej.
Det spørgsmål, der afklarede situationen fuldstændigt for lederen, var følgende spørgsmål. Lad os sige, at du kan bevæge dig frem i tiden, rent hypotetisk, og kan stå i et fremtidspunkt om 1 måned og kigge tilbage på denne dag. Lad mig høre, hvordan det føles fra dette punkt, hvis du har ansat vedkommende, og lad mig høre, hvordan det føles fra dette punkt, hvis du ikke har ansat vedkommende.

Og så blev det klart for lederen, at han ikke ville ansætte denne medarbejder.
Fordi at han kunne se det aspekt, som han ikke kunne se i nutidssituationen. Denne medarbejder havde smigret ham, men havde også givet udtryk for, at han havde brug for at drøfte situationer, hvis han var uenig med ledelsen osv. Og lederen så fra dette fremtidspunkt, at der ville komme mange, og uafsluttede drøftelser, som ville rykke for meget ved de basale værdier, der var i virksomheden.

Og så blev det klart for lederen, at han ikke ville ansætte denne medarbejder.

Fordi at han kunne se det aspekt, som han ikke kunne se i nutidssituationen. Denne medarbejder havde smigret ham, men havde også givet udtryk for, at han havde brug for at drøfte situationer, hvis han var uenig med ledelsen osv. Og lederen så fra dette fremtidspunkt, at der ville komme mange, og uafsluttede drøftelser, som ville rykke for meget ved de basale værdier, der var i virksomheden.Vi fulgte op på telefoncoachingen en uge efter.
Vi fulgte op på telefoncoachingen en uge efter. Lederen var igen sikker og tilpas. Og beskrev glædesstrålende, at det havde givet ham meget, at bevæge sig mentalt ud i fremtiden og anskue situationer fra dette punkt. Og at ledelsesgruppen havde stået sammen og samarbejdet om at finde ud af, hvordan de på en bedre måde kunne uddelegere de opgaver, der var nødvendige på nuværende tidspunkt.

Telefoncoachingen varede kun 15 minutter, og det positive udfald var, at lederen var afklaret, og vidste hvad han ville sige som argument til den øvrige i ledelsesgruppe.

Sådan kan temaer, fokuspunkter, være meget varierende indenfor telefon coaching.
Det behøver ikke tage så lang tid at komme til en afklaring, der igen gør, at man kan agere i situationen.

For det at agere, så man ikke kun re-agerer, giver den følelse og tilstand af overblik og kontrol, som vi som mennesker har brug for.

Har du brug for en telefoncoaching og vurderer du, at det vil være nemmere for dig end at komme til min praksis, kan du kontakte mig mht at fastsætte et tidspunkt.

Telefoncoaching afregnes på den måde, at fokuspersonen ringer mig op. Og ud fra antallet af minutter, faststættes en pris, der så indsættes på min konto.

Du kan maile mig på christel@sonnerasmussen.dk
Ringe på 75 53 78 03
Eller
Sende en sms til 20 66 88 03.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen,

Af Christel Sonne Rasmussen - 12 feb, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: