SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Gensidig respekt og nysgerrighed.

I NLP er der et meget smukt og sigende udtryk, der hedder.

“ALLE mennesker har hver deres model af verden”.

Jeg har altid syntes, at dette udtryk er et godt udtryk, og at der sjældent er uenighed om dette.

Når vi som mennesker gerne vil forståes og respekteres, vil vi gerne have, at andre, om det så er partnere, chefer eller medarbejdere, forstår og anerkender vores model af verden.

Og i situationer, hvor vi ikke forståes, anerkendes eller respekteres, udvider vi vores egen model og konkluderer “han/hun forstår mig ikke, eller han/hun respekterer mig ikke”.

Det er den ene side af mønten.

Den anden side er, om vi forstår den anden persons model af verden, siden vi kan udvide vores egen og blot konkludere.

I ethvert samarbejde og ikke mindst i parforhold er der ofte en kvalitet, der udelades, og søm mange gange igen og igen fører til problematikker. Nemlig det aspekt, at nysgerrigheden udelukkes.
Det er da forståeligt, at vi, når vi såres eller ikke forståes, trækker os tilbage. Men det er ikke forståeligt, at vi, hvis vi ønsker at have det godt, undlader at være nysgerrige. Nysgerrige på den måde, at vi undres og interesseret lader undersøge, hvordan det er, at et andet menneske kan tænke og agere som det gør, også når det tænker og agerer overfor os..

Jeg vil godt give et billede til refleksion.
En tanke, jeg fik for noget tid siden, og som jeg i mit hoved kalder “bagereksemplet”.

“Der var engang en bager, der var træt af at smide brød ud”. Hver eneste dag smed han masser af brød ud og var efterhånden blevet både ked og sur over dette spild. Derfor besluttede han sig for, at det skulle være slut med det.
Og bestemte sig i stedet for:

“Jeg begynder først at bage, når der kommer kunder“.

Tja, hvordan mon det vil gå denne bager?

Det kan vi jo alle regne ud.

Men er vi overhovedet selv anderledes, hvis vi presses i parforhold eller relationer?
Sætter vi os ikke alt for tit tilbage og siger:

Nu venter jeg, og hvis den anden begynder at give noget, ja så er jeg med, men jeg vil ikke igen trække læsset og være den, der giver….

Det er nysgerrighed, der skal tilføres. Intet mindre, intet mere.

Hvis et parforhold eller en relation er så vigtig for os, at vi ønsker, at den er gensidig, må vi selv gå først. I lyset af, at når vi giver og er interesserede, ja så løfter vi vores partner/kollega, og når den anden er løftet, sender den anden noget mere kvalitativt tilbage.
Kommunikationsmæssigt kaldes det at spørge ind til uden fordømmelse for “genspejlingsteknikken” (kilde: H. Hendrix, “kærlighed og samliv”).
Og det fordrer, at vi gør os nysgerrige.
Når en part siger: “du respekterer mig ikke”, vil den vanlige reaktion være:

Og hvad med dig selv, – respekterer du mig osv”, og så er kampen i gang.

Hvad mon der vil ske, hvis man siger: “sig lidt mere, for jeg vil godt høre om, hvad det er, jeg ikke respekterer” … – med en interesseret attitude.
Så er kampen ikke i gang, men dialogen er sat i sving.

Husk bageren. For ham vil de færreste sammenligne sig med. Så vid med dig selv, at der er en vekselvirkning imellem at give og modtage, og at det kommer ud på ét, om man gør det ene eller det andet. Men i hvert tilfælde:
Ønsker du en forandring, må du selv gøre en indsats.

For det at vente gør ingen forskel, – Så nogen må gøre noget
Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 19 okt, 2006

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: