SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

God ledelse med empati

Om det er på arbejde eller det er privat er vi som mennesker overvejende kun interesseret i to ting:

  • At have eller få løsninger på vores problemer.
  • At have eller få gode følelser.

En god forhandler, leder eller kollega evner at sætte sig i andres sted og fornemme hvordan andre har det lige nu eller i forhold til bestemte situationer.
Gandhi fik forhandlet Indiens uafhængighed igennem med englænderne, fordi han kunne analysere situationer, følge situationers udvikling, men ikke mindst:

Gandhi evnede at sætte sig i modpartens situation og føle og tænke som “en englænder”.
Derfor var Gandhi, når han kom til møder, forberedt og kendte så og sige på forhånd, hvad englændernes krav og forventninger var til de forhandlingsmøder, de skulle have sammen, så Gandhi vidste, hvor der skulle fires og omvendt hvor han kunne stramme så han vendte hjem med nogle resultater fra forhandlingsbordet. Den mest fleksible vinder.

De færdigheder og evner der beskriver en god forhandler, leder eller kollega er:

  • Evnen til at høre hvad der bliver sagt.
  • Tjekke ud – gentage det, man har hørt den anden sige.
  • Evnen til at iagttage den person, man sidder sammen med.
  • Stemmer udsagn overens med det, jeg ser/aflæser i personens kropssprog.
  • Evnen til at opleve/føle, hvordan den anden har det lige nu.
  • Afstemme modpartens oplevelser/følelser.
  • Afstemme med egn oplevelse/følelser.

God ledelse og empati handler i al enkelhed om evnen til at sætte sig i andre menneskers situation, forstå hvordan andre mennesker tænker og føler, at have respekt for forskellige holdninger og så fremdeles. Empati er en del af den Intrapersonelle/emotionelle intelligens.

Et par gode bøger om emnet:
Følelsernes intelligens af Daniel Goleman
samt
Følelsernes intelligens på arbejdspladsen af Daniel Goleman

At lægge mærke til de små ændringer tidligt hjælper dig med at tilpasse dig de større forandringer, der vil komme.

Hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 6 apr, 2007

Læs mere i samme kategori:

Styrket selvværd og mere personlig udstråling.

Jeg har arbejdet med adskillige unge erhvervskvinder

Fælles for dem har været, at de har ønsket sig et styrket selvværd og en mere kraftfuld personlig udstråling. Nogle af dem har sagt jeg kan godt sælge, men når salget så er slut, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, jeg blive ligesom til ingenting.

Drillet og mobbet i skolen

Jeg arbejder tit med børn, der af den ene eller anden grund ikke er glade for at gå i skole fordi de bliver drillet og mobbet.Generelt vil jeg sige, at børnenes problemer befinder sig enten på et fagligt plan, et socialt plan eller et personligt plan.

Julenat i Bethlehem – Elsk muren ned

Jeg anede ikke, før jeg hørte nedenstående Youtube klip, at der eksisterer en mur rundt om Betlehem.

Og jeg blev inderligt glad, da jeg hørte Lars Lilholt synge om Betlehem og kærlighed. Og at sangens tekst nu hænger i både en dansk og engelsk udgave på muren omkring Betlehem, giver håb.

Jeg kommer tit i en særlig blid, henført og melankolsk stemning, når jeg hører Lars Lilholts melodier og tekster. En stemning, hvor grundklange i sindet, hvor længsel efter fred, længsel efter kærlighed, glæde og hjælpsomhed synger. En sang, som jeg tror, at de fleste af os har i vore hjerter, men hvor indre mure er blevet bygget op, som forsvar mod angreb og fornedrelser – og som ly for afvisninger og svigt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: