SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Ikke at kunne mærke noget dybfølt eller helhjertet.

Nedtrykt – følelsesløs – ikke at kunne mærke noget dybfølt/helhjertet.
Adskillige gange har jeg siddet med par, hvor den ene part beskriver, at det er som om, at følelserne er væk eller bedøvede. Amerikanerne har et godt udtryk for det.

Det kaldes ”To be Numb”. Men er en svær tilstand. For når man som menneske er vant til at blive påvirket af dem, der er omkring os og dermed vant til at reagere med glæde, forvirring, vrede, inderlighed m.v., ja så er det som at være invalideret når man med et bemærker, at denne tilstand er konstant. Ikke at kunne mærke noget dybfølt. Og det skaber som regel kriseagtige tilstande i et parforhold, fordi det i sådanne perioder er nærliggende at sige til sin partner: ”Jeg ved ikke, om jeg elsker dig mere”.

Og så er der mange, der kontakter mig som parterapeut.
Og hvad er det, der sker?

For den part, hyppigst kvinder, der ikke kan mærke noget dybfølt, har tit været hos lægen og fået afkræftet, at de er deprimerede. Og de kan tit mærke følelser over for eksempelvis deres børn og grine i telefonen, når de taler med en veninde, men over for partneren er alt lukket eller goldt.

  • ”du er som en is dronning”, siger partneren tit.
  • ”du er ikke til at komme i nærheden af”.
  • ”det er lige meget, om jeg gør noget eller ikke gør noget. Jeg får ingen respons”:

Er nogle af de udtalelser som en partner til en ”følelsesløs” kvinde udtrykker. Så frustrationen vokser og vokser, og tanker og dialoger om skilsmisse kommer på banen. Og mistroiske tanke r om, at hun sikkert har fundet en anden, præger diskussionerne, for det er som regel noget af det første, man som mand frygter, når udtrykket ”jeg elsker dig ikke mere” udtales.

For mig at se er der en nøgle til dette låste felt. En nøgle, jeg taler med parret om.

Nøglen handler om at være nedtrykt. Se på ordet og indse, at det rummer hele pointen i sine 8 bogstaver.

Poiinten er, at den person, der er følelsesløs, må finde ud af, hvad det er hun har ”trykt ned”. (trykket ned). For det er her, at gådens løsning ligger. Og når snakken kommer i gang om, hvilke skuffelser hun har tolereret, hvilke irritationer hun har bidt i sig, hvilke triste stemninger hun tappert har accepteret, hvilke behov hun aldrig har meldt ud men irriteret sig over, at han for fanden da ikke kunne forstå, ja så begynder energien og følelser igen at kunne mærkes. Det er naturligvis en proces. Ingen bliver følelsesløse på en nat. Og ingen kommer i kontakt med deres følelser efter en enkelt samtale. For arbejdet hos den enkelte handler om at skifte spor og melde klart ud. Give udtryk for behov, lære sammen med partneren at ”tygge gamle situationer” igennem, og finde en måde for det enkelte par, der virker i fohrold til at kunne håndtere irritationer og skuffelser fremadrettet.

Det er en måde at genfinde kærligheden på.

Bliver nogen gange så undrende over, at mange tror, at kærligheden er en konstant følelse/tilstand. Det er det ikke. Vi må gøre noget for at holde den i live. Så vand blomsten ”kærlighed” også i dag.

Det smukke er nemlig, at når man deler kærligheden , ja så bliver der mere af den.

Oktober hilsen

Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 18 maj, 2006

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: