SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Kernen i teambuilding er at møde teamet, hvor det er

Derfor tager den teambuilding jeg levere altid udgangspunkt i den aktuelle situation og de enkeltes opfattelse af denne.
Der er et redskab i coaching, der efterhånden har sneget sig ind, både i journalistiske interviews og dialog mennesker imellem. Nemlig spørgsmålet:

På en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds/glad/effektiv/ærlig/imødekommende mv. – på dit job?
Afhængigt af, hvad der spørges ind til, får man et svar, der enkelt anviser, hvor den enkelte befinder sig.
Det er vigtigt at forstå, at det ikke kun handler om at komme så hurtigt som muligt til trin 10.

Det, der giver allermest mening, ud fra denne model, er at gøre sig klart, hvordan situationen er på det respektive trin, og hvordan man definerer det næste trin. Lad os antage, at en leder oplever, at teamet generelt befinder sig på et 5- tal. Han/hun vælger dette tal, fordi der er en del sygemeldinger og en del brok på personalemøderne, men også et godt fokus på at få tingene fra hånden.

Det er forståeligt, at lederen gerne vil videre. Og spørgsmålet til lederen vil naturligvis være:

Hvad ønsker du, at I som team kan på trin 6, som I ikke helt kan endnu.
Og:
Hvad kan du selv gøre anderledes, for netop at undgå en stagnation på trin 5, og for at holde fokus på beriget adfærd, samvær og trivsel på trin 6?

Spørgsmålene er relevante og givende. Og svarene ligeså.

Da jeg har stor erfaring med, at det er spørgsmålene, der afklarer, hvor fokus skal lægges, underviser jeg gerne ledere i bl.a. spørgeteknikker, kommunikation og målsætning, bl.a. til brug ved MUS-samtaler, personalemøde og de daglige snakke med medarbejdere.
Kontakt os for mere information med hensyn til de emner, der er relevante for Jer.

Med venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 3 apr, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: