SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Min kæreste er / har
været mig utro

Utroskab er modpolen til troskab, og er en betegnelse, der dækker over, at en eller begge parter I et parforhold har haft et seksuelt forhold til en udenforstående part, enten en elsker / elskerinde, hvis ikke en On Nigtn Stand. Nogle af de par, jeg har haft i terapi, definerer også en utroskab som en situation, hvor partneren på et kommunikativt fortroligt plan har haft en nær kontakt med en anden, og at der er blevet talt om problemerne i parforholdet. Det betyder, at nogle oplever, at deres partner har været dem utro, hvis denne har fortalt om parforholdet derhjemme, også selvom der ikke har været blandet sexualitet ind i denne relation.

Selve betegnelsen forekommer dog lidt “firkantet”, for når vi er vores partner utro, eller vores partner opdager at være blevet nedprioriteret og svigtet på et seksuelt grundlag, kommer der mange følelser i spil.

Og dermed taler vi ikke længere om et “skab”, hvor man kan tage “ting” ud fra hylderne og så lukke skabet til, som var intet hændt, nej vi taler snarere om en proces, der efterlader sår og afmagt – og en mængde spørgsmål om hvorfor var det nødvendigt, hvad manglede vi, hvad har han/hun, som jeg ikke har, men også hos den, der har været utro, kan der være frygtelige samvittighedskvaler og følelsesmæssig forvirring.

Nogle vælger at hemmeligholde sidespring og længerevarende erotiske forhold for deres daglige partner, men som regel “springer bomben” på et eller andet tidspunkt. Og den kølvandsstribe, som en utro adfærd bringer med sig, er hyppigst følelsen af svigt, bedrag, at være blevet forrådt, vrede, sårethed – og i mange tilfælde fremprovokeres den dybe angst, der ligger i de fleste mennesker i større eller mindre grad, nemlig angsten for at blive forladt. En utro adfærd rammer os nemlig på et dybt plan, nemlig planet for tro og tillid, og når utroskab kommer frem i dagens lys, skabes der automatisk en kløft imellem parterne i et parforhold.

Og begge parter står med spørgsmålet om, om de har lysten og interessen i at bygge en bro over den kløft. Og dermed bliver det one night stand efter julefrokosten, flirten med en kollega, der udartede sig til noget mere, det erotiske møde efter mandagens badminton m.m. meget hurtigt et spøgelse, der toner frem i adskillige sammenhænge, hvis det da ikke øjeblikkeligt besluttes, at parforholdet skal slutte. Og det betyder, at mange par oplever, at de nu ikke længere er to, men tre i parforholdet.

Nogle går fra hinanden, når der har været utroskab inde i forholdet.

Der er mange par, der vælger at gå fra hinanden, når der har været utroskab inde. Med begrundelser om at det ikke er muligt at stole på hinanden længere, at det er usikkert om der er kærlighed tilbage i forholdet, og at følelser som had, afmagt og vrede fylder samværet efter utroskaben.

Nogle par vælger dog at blive sammen, også efter utroskaben.

Selvom der har været utroskab inde i billedet, som dermed bliver vævet ind i et pars fælles historie, er der dog stadig mange par, der ønsker at blive sammen. Grundene til at få et samliv til atter at fungere er mange.

I ALLE DE FAMILIER, HVOR DER ER BØRN, MELDER BESKYTTERTRANGEN OG SAMVITTIGHEDEN SIG I FORÆLDRENE,
og det at være gode kulturbærere og vise sig selv og sine børn, at man kan håndtere kriser, er vigtigt for mange. Det er ikke nødvendigvis let, men det at der er børn, som man jo er fælles om at elske ubegrænset, er den væsentligste faktor for de fleste for at gå i gang med at navigere i et lidt kaotisk følelseshav. Der er også mange, som på trods af, at den ene partner har valgt et erotisk eventyr, vælger at se hinanden i øjnene og veje for og imod med hensyn til.

FLERE VÆLGER, NÅR DET STORE PERSPEKTIV ER PÅ, AT SIGE, AT SLUTRESULTATET PÅ BUNDLINIEN ER OVERVEJENDE POSITIVT,
og at et sidespring eller utroskaben ikke skal vælte dem af pinden. Det kan føles uoverskueligt, når en utroskab rulles frem, og detaljeringsgraden kan være uhyre pinefuld. Men som sagt kan det føles og virke endnu mere uoverskueligt at vælge skilsmisse, da det vil berøre fælles venner, familierelationer, aktiviteter og al den struktur, som man som par automatisk har bygget op med tiden.

UTROSKABEN SÆTTER ALTID TANKER OG FØLELSER I GANG. MANGE ENDDA.
Mange forsøger, før de kommer til mig, selv at analysere, hvad det er, man som partnere har glemt i tidens løb. Jeg hører meget ofte på ægtefæller, der ser utroskab som et sygdomstegn i forholdet, og at indsatsen derfor rettes imod at gøre forholdet sundt igen. Der er mange kvinder, der efter fødsler og med travle hverdage, mister lysten til velkendt og kedelig sex med deres mand, og inde bagved såretheden godt kan forstå, at manden har haft brug for noget andet. At det ikke er holdbart i længden, med en tredje part på sidelinien, er også tydeligt for de fleste. Så derfor berører jeg tit emnet erotik og intimitet med de par, som kommer her. Sex er jo meget mere end det at hygge sig under dynen; og det er som regel heller ikke det rent seksuelle, som er det, der frustrerer.

NÅR ALT KOMMER TIL ALT,
kan utroskaben altså åbne for, hvordan nærheden og intimiteten genfindes og genskabes, så lyst til hinanden ikke kun er en seksuel ting, men ligeså meget en interesse og positiv nysgerrighed, der positivt påvirker hele samværet.

Så alt i alt:
Det er op til det enkelte par at afgøre, om det at der har været utroskab med i en kortere eller længere periode, skal være grunden til et brud, eller om det at der har været utroskab inde over, skal være det, der gør, at man nu begynder på et dybere plan at tage hinanden langt mere alvorligt og vil arbejde på at bygge respekt, nærhed og forståelse op igen.

 

  • Temaer i en parterapi snak vil altid være.
  • Hvilke værdier har I i parforholdet.
  • Hvordan har utroskaben påvirket Jer hver især.
  • Hvad er utroskaben et udtryk for?
  • Hvad skal der til for at finde melodien igen?
Af Christel Sonne Rasmussen - 10 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Parterapi er ofte en oplagt mulighed efter utroskab

Det er et spørgsmål om at vælge klogt.
Parterapi er ofte en oplagt mulighed efter utroskab.
Hvis begge i et parforhold ønsker at fortsætte i parterapi efter utroskab,
Selvom den ene eller i nogle tilfælde, begge parter, har været utro, vil visse tema være væsentlige at berøre.

God feedback på mænd versus kvinder og utroskab

Er kun mænd utro – forekommer utroskab ikke hos hos kvinder?
Der var en af mine mandlige klienter, der gjorde mig opmærksom på, at jeg havde skrevet mine tekster som om, at det kun var mænd, der er utro. Det var og er en god feedback, og lad mig dog nuancere det billede lidt.

Godt/gode råd: Kom videre efter utroskab

– Hvordan kan jeg være sikker på, at han/hun ikke gør det igen?
Mistroen til partneren kan være svær at slippe, hvis man har oplevet utroskab. Men det kan lade sig gøre at komme videre i sit parforhold, siger terapeut Christel sonne Rasmussen. Hun råder til, at parterne igen får talt fælles værdier igennem. For meget ofte har de levet parallelle liv og glemt at værne om fortroligheden.

Hun har det ad h. til. Han føler sig som jaget vildt. Utroskaben har kilet sig ind imellem dem.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: