SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Selvhadet er nogen gange, det som andre ser som selvmedlidenhed

Selvhad – et væld af gamle følelser.
AT HADE ER EN FØLELSE, SOM DELS ER BESKREVET I ET VÆLD AF GAMLE SKRIFTER.
TÆNK BLOT PÅ DE ISLANDSKE SAGAER OG DE GAMLE GRÆSKE OG ROMERSKE FORTÆLLINGER, HVOR HAD TIT LÅ TIL GRUND FOR MORD, DRAB OG ALSKENS FORMER FOR VOLD.
I VORES MODERNE OG SÅKALDT CIVILISEREDE SAMFUND, ER DET AT HADE DOG STADIG EN KENDT FØLELSE.

 

Vi kan som mennesker blive presset så meget, at hadet, det at ønske andre ondt, huserer i os. At hade er dog sjældent en legal følelse; vi forsøger som regel at graduere eller fortrænge vores had, så det ikke er så voldsomt. Om had ligefrem er tabubelagt er en skønssag, men når det ydre had ikke er muligt eller legalt, har jeg i min praksis tit stiftet bekendtskab med mennesker, der har udviklet og opretholdt et indre selvhad. Selvhad er ligesom had, der er rettet mod en ydre faktor, en stærk og højst negativ følelse. Som nævnt møder jeg som terapeut i stedet mennesker, der vender deres had indad mod dem selv. Selvhad eller trang til selvdestruktion kalder jeg det ofte.

ENGANG DAG BESKREV EN KLIENT, HVORDAN HUN HADER SIG SELV.
Jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg hader min krop, mit udseende, min tankegang, ja stort set alt hvad jeg indeholder, sagde hun.

OG DETTE SELVHAD VOKSER OG LEVER JO IKKE KUN INDENI.
Det tager former via vores adfærd. Selvhadet pibler nærmest ud fra det indre, og kan blandt andet vise sig som tvangstanker, over/underspisning, bebrejdende tanker, ikke at unde sig selv noget godt overhovedet. I værste fald udvikler man selvmordstanker og i yderste konsekvens forsøger et menneske at begå selvmord, bl.a. med et selvhad som en af faktorerne.

ENKELT SAGT GIVER SELVHAD GROBUND FOR EN KOMPLET NEDVURDERING,
der præger tanker og handlinger. Som nævnt mange andre steder på hjemmesiden, kommer et selvhad ikke af sig selv, og et selvhad kommer heller ikke over natten, listende som en tyv.

NEJ, SELVHAD TILLADES OG UDVIKLES VIA, AT MAN SOM MENNESKE,
hyppigt under sin opvækst er blevet nedvurderet, kritiseret, hånliggjort og nedprioriteret. Altså er der i en terapeutisk behandling af et for stort selvhad naturligt fokus på de ubearbejdede situationer fra fortiden, hvor man som menneske er blevet respektløst behandlet. Og der er ved bearbejdningen af et selvhad også et naturligt fokus på de specifikke personer, der har båret brænde til selvhadets bål. Det kan være forældre, lærere, søskende og/eller andre i vores mikrosystem. Og der vil for at selvhadet kan opløses og en selvaccept, en tilgivelse og en ny lyst til at være god ved sig selv vokser frem og integreres vanligt være behov et længerevarende forløb.

EN ANDEN AF MINE KLIENTER HAR OM SIT SELVHAD SAGT:
Det er som at have en indre dommer, der mistroisk og ondskabsfuldt finder fejl ved alt, hvad jeg siger og gør. Og jeg kan ikke slippe af med denne indre dommer. Nogle gange forsøger jeg vitterligt at “smide ham ud af mit hoved” og indsætte positive tanker i stedet. Men den der dommer er stærk, og jeg giver op. Det, at jeg giver op, bliver bare endnu en grund til at hade mig selv yderligere.

JEG SYNES, AT INGEN BØR HAVE DET SÅ DÅRLIGT MED SIG SELV,
at de ikke orker eller ønsker livet. Jeg har hjulpet mange i bearbejdningen af deres selvhad, og hvis du har lyst til at spørge mig, om også din sag er mulig at arbejde med, må du endelig maile mig.
Fra kærlighed til had – Lars Lilholt har sunget det i en anden kontekst.
Selvom Lars Lilholt har sunget det i en anden kontekst, kommer jeg lige nu til at tænke på en verslinie fra en af hans kendte sange.

Lars Lilholt synger:

Det er så let at gå fra kærlighed til had, lad os da prøve at skille det ad.
Lidt omvendt sagt, lad os vende selvhad til egenkærlighed.

VI HØRES VED.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: