SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Mange anoreksi – patienter sulter sig til
under halvdelen af deres normale vægt

Anoreksi/ nervøs spisevægring.
ANOREKSI DVS. NERVØS SPISEVÆGRINGER EN SYGDOM, DER PÅ ET PLAN HANDLER OM MAD OG KROPSKONTROL.
PÅ ET ANDET PLAN HANDLER ANOREKSI – NERVØS SPISEVÆGRING OM MEGET ANDET OG MERE.

Såvel piger som drenge.
Det er som nævnt andetsteds på hjemmesiden om anoreksi en sygdom, der rammer både unge kvinder og unge mænd, dog er anoreksi mest udbredt på pigesiden, ligesom anoreksi først slog virkeligt igennem, da skønhedsidealet om den alene, trænede krop holdt sit indtog.

Kampen mod overvægt – eller indbildning om overvægt

SELVOM DET KUNNE PEGE PÅ, AT ANOREKSI ER EN SYGDOM,
der bl.a. er skabt af samfundet, er sagen nu noget mere nuanceret. Anoreksi er stadig den individuelle unges kamp. Kamp mod overvægt – eller indbildningen om overvægt. Kampen mod kaos og frustration. Kampen mod følelsen af tomhed og følelsen af intetværd og kampen imod livet selv.

MANGE ANOREKSI – PATIENTER SULTER SIG TIL UNDER HALVDELEN AF DERES NORMALE VÆGT,
med store gener til følge i det hormonelle og energimæssige system. Pigen/drengen med anoreksi har en overdreven optagethed af mad/ikke mad samt en panisk angst for at være fed.

OG SELVOM KROPPEN LIDER UNDER NERVØS SPISEVÆGRING…
og har stærke impulser med hensyn til at kræve mad og stabilitet, kører mange anorektikere deres krop i stramme tøjler – uden hensyntagen eller respekt. Det er ikke en enkel sag at blive rask, når en anoreksi først er blevet inviteret ind og har taget sin plads. Desværre viser de nøgterne undersøgelser, at 7% dør af sygdommen, og at en stor procentsats altid vil lide under den mentale besættelse om den perfekte krop og afsavnet til mad.

Behandling – vejen videre frem.

Jeg har lavet terapi med adskillige anoreksi-piger. Ligesom ved bulimi-patienterne ser jeg min rolle som NLP-terapeut som en form for hjælper i en periode på deres livs- og udviklingsvej. Især har jeg arbejdet med følelsen af tomhed og temaet om at kunne modtage og tolerere i stedet for at afvise og kontrollere. Det viser sig, at de fleste søger videre til evt. selvhjælpsgrupper, andre behandlere og heldigvis også er i kontakt med læge og hospital i flere tilfælde. Anoreksi bør tages meget alvorligt, da den som beskrevet kan have døden til følge i en alt for ung alder.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: