SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten.
Et fænomen, som de fleste mennesker kender periodisk til, og som nogle mennesker døjer med i udpræget grad.

Vi ved jo, at vi alle har et naturligt behov for at sove. Så vi kan få hvilet ud, mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt. Ligesom vi alle har brug for mad, varme og tryghed.

Men hvad pokker stiller man op, og hvad er grund eller grundene, når et basalt behov som søvn opstår, og man ikke lige er den, der synes, at sovemedicin er den bedste løsning.

Udover at beslutte sig for at få hjælp til at genfinde og oprethold en naturlig søvnrytme igen, vil jeg gerne redegøre for nogle af de aspekter, som jeg har erfaring med, har en indvirkning på søvnen.

Søvnproblemer – det generelle billede.

I det generelle billede mener jeg, at det at hvile i sig selv og at have en positiv selvopfattelse som det menneske, man er indeholdende det potentiale og de ressourcer, man har, er et vigtigt punkt i sig selv. Ifølge min vurdering er det altid et tegn på at stoppe op og regulere sine tanker, hvis man oplever et dalende selvværd, som jo bl.a. viser sig ved et overdrevent fokus på, hvad man tror, at andre mennesker tænker om én. Som Søren Kierkegaard så enkelt har sagt det, ja så er det at være samtidig med sig selv vigtigt. I min nuværende udtryksmåde kalder jeg det at have oplevelsen af at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og ikke at have denne indre uro og tvivl på, om man er god nok. Et andet generelt aspekt vedrørende søvnproblem er stress. Som for mange er en direkte udløber af deres for travle hverdag, med for få egentlige pauser, og med for mange aktiviteter og problematikker, hvor man for hyppigt er fokuseret på alt det, man skal nå – og ikke altid når.

Stress, som et fænomen, der kan eksistere i tankerne og i kroppen og i følelserne er væsentligt at drøfte og overveje, hvis man har et søvnproblem. Mener jeg.

I det mere specifikke billede kan bekymringer og spekulationer være indvirkende som årsag til ens søvnproblemer. Bekymringer og spekulationer kan handle om relationer. Til kolleger, til familie, til venner. Og kan være spekulationer, både omkring fortiden og fremtiden, som blot kører i ring.

Klienter beskriver om søvnproblemer.

Mange af mine klienter beskriver, hvordan de kan være meget udmattede og udkørte,

  • men når de lægger sig på puden, registrerer de, at hovedet bare kværner, og at det er som om, at den naturlige og automatiske reaktion som det at falde i søvn jo er, ikke indfinder sig. Og så får spekulationerne et ekstra nøk, for så kan man jo også spekulere på det. Det kan være så slemt, at man kan være bange for at gå i seng, fordi man frygter, at man igen ikke kan sove, eller at man sover for let og sporadisk og ikke finder den dybe hvile.

Mine metoder med hensyn til at bearbejde søvnproblemer er, at jeg dels via samtale, dels via hypnose både hjælper det bevidste og ubevidste sind til atter at kunne stresshåndtere og genvinde den beroligelse og hvile, som vi alle trænger til, og som vi alle har brug for.

Så vi får afdækket, hvad det er, der specifikt spiller ind, og så det gøres klart,

  • hvor man skal tage ansvar for at lave nogle justeringer, så den oprindelige evne til at sove dybt og vedvarende genetableres. Derfor kan du, hvis du har et søvnproblem, regne med, at der altid er noget at gøre, og at det aldrig er for sent. Og du kan vide, at du dels selv skal gøre noget af arbejdet, men har mulighed for at få den hjælp og støtte, der gør, at det er lettere at gå den vej og tænke både mere lettet og afslappet med hensyn til søvn. Så søvn er søvn, som mad er mad, som vand er vand og som varme er varme. Lige så let at få fat i og være tæt på.

Læs om søvnproblemer på siden:

Jeg kan ikke sove, jeg lider af søvnløshed – søvnbesvær… ringede en af mine klienter på et tidspunkt og sagde.

  • Kombinationen NLP – teknikker og hypnose kan føre klienten ind i et dybt afslappende bevidsthedsniveau og der få svarene på de spørgsmål, der ligger og spøger.
  • Via afslapning og højnet kommunikation imellem det bevidste og det ubevidste sind er det muligt at formidle nye og mere balancerende metaforer mht. søvn og finde årsagene til de nuværende søvnproblemer.
Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: