SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Væk fra motivation

Coaching og motivation – og om væk fra motivation.
At kende sit motiv til at bevæge sig, til at handle, til at agere, til at flytte sig eller flytte noget – er at være bevidst om sin egen evne til at motivere sig.
Der er to grundlæggende drivkræfter, som spiller ind vedrørende motivation
Og i dette dokument vil jeg beskrive den anden ud af de to.

Væk fra motivation.

Når vi som mennesker går rundt og bemærker, at vi må væk fra det, vi er midt i, er vi væk-fra motiverede. Når jobbet er for træls, chefen for sur, lønnen for dårlig. Når partneren har været utro, når skænderierne derhjemme er ustandselige, når man synes, at alt man rører ved, går i stykker, får man brug for at komme væk. Når man føler lede ved sit udseende, er træt af sin livsstil, og irriteres over, at man nu igen ikke kan komme i sine yndlingsjeans, øges behovet for at komme væk fra denne situation.
Når man er single, har væk fra motivationen betydning, hvis man da ønsker at komme væk fra den ensomhed og manglende glæde, som et singleliv kan indeholde.
Når man er fattig eller har stor gæld, er væk-fra motivationen som regel stærk, fordi man ikke længere ønsker at have det sådan. Og så videre. Og så videre.

I talløse situationer i vores liv, mærker vi “Væk-fra” – motivation.

Vi mærker, bemærker eller vurderer, at noget er blevet for meget, og det at man bliver træt eller ked af noget, så man ønsker at bevæge sig væk, er en god drivkraft for at gøre noget ved sin situation.
Den mest ultimative væk-fra motivation gør sig gældende, når man er flygtning. Befinder man sig i en situation, hvor ens liv er truet, sætter væk-fra motivationen i kraft. Man har brug for at komme væk fra død og ødelæggelse, væk fra trusler og angst, og man flygter. Også selvom man ikke ved hvor man så vil hen. Bare man kommer til et sted, hvor der ikke er krig eller trusler på livet.

Det er sjældent, at væk fra – motivationen står alene, men det gør den som beskrevet i en flygtninge situation. Ellers er mennesket, der lever under mere trygge former, også præget af, hvad det hellere vil i stedet. Og så træder den anden drivkraft, nemlig henimod-motivationen ind. Læs mere om denne i næste dokument.

Jeg har mødt mange, der tror, at det er negativt at mærke væk-fra motivation. Dette er ikke tilfældet. Det er nødvendigt at give plads til at mærke det, som fortæller én, at “her er ikke godt at være”. Der, hvor effekten af væk-fra motivationen kan forekomme nogle mennesker negativ, er i situationer, hvor man kun ved, hvad man ikke vil, og kun ved, hvad man ikke ønsker sig. Bemærk eksempelvis et dagligdags tilfælde, som hvis man skændes med partneren. Bemærker man, at man siger eller møder udtalelser som “kan du ikke lade være med x”, eller siger eller møder man kun kritik, ja så har væk-fra motivationen virkelig magt. Og det bliver stillestående eller destruktivt, det der kan komme ud af en sådan dialog. Men væk fra motivation er ikke negativ i sig selv. Den er god og stærk, og er mange gange med til at fastholde vigtige værdier for os som mennesker.
Mennesker, der lægger stor indsats i en karriere, eller gør meget for at opretholde harmoni i hjemmet, kan godt være væk fra – motiverede. Forstået på den måde, at de gør mange ting, for netop at undgå utilfredshed, disharmoni, respektløshed, ensomhed mv.

Billedligt talt kan man tale om væk fra motivation sådan forstået, at man fiktivt forestiller sig, at man står ved billetlugen hos DSB. Og siger: “jeg vil gerne købe en billet”. Hvis man adspurgt af funktionæren om, hvor billetten skal udstedes hen til, kun svarer, at man så sandelig hverken skal til Esbjerg, Roskilde eller Svendborg, men ikke kan sige, hvor man så vil hen, ja så bliver man bedt om at gå ud af køen, indtil man ved, hvor man vil hen.
Det kan være vigtigt, at vide, at man ikke vil det ene eller det andet, så man i en beslutningssituation ikke hele tiden skal igennem alle muligheder, men står den udelukkende alene, væk-fra motivationen, giver det i en menneskelig tilværelse ikke den fremdrift og de resultater, som vi også har brug for.

Hvis du ønsker at vide, hvor du er væk-fra motiveret i dit liv, kan du reflektere over følgende spørgsmål:

  • Hvad er vigtigt for dig at undgå?
  • Hvad ønsker du fjernet fra dit liv og hvorfor?
  • Hvad vil du gerne kunne lade være med at gøre?

Hilsen
Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 17 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: