SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Spiseforstyrrelser, en spiseforstyrrelse er en vigtig budbringer

Flere og flere unge piger har I løbet af deres opvækst spiseforstyrrelser imidlertid er spisevægring – spiseforstyrrelse…
dog ikke kun bestemt for piger alene, også flere drenge og unge mænd har forstyrrelser i deres spisemønster.

Mad og indtagelsen af mad har fået større og større indpas i danskernes bevidsthed. Sådan at forstå, at mad ikke længere bare er en nødvendighed for livets opretholdelse, men snarere et af de produkter, der kan være med til at forlænge vores liv, højne vores skønhed og spejle de værdier, vi har og står for.

Når spiseforstyrrelser begynder at vise sig for især unge mennesker, ser jeg det som et tegn på, at man som menneske er usikker på, hvordan man skal håndtere og forholde sig til mad og til sit udseende. En spiseforstyrrelse kommer ikke over en nat. En overspisning, en vægring mod mad, en øget interesse for slankeprodukter og en fokusering på det, man synes er “grimt” ved sig selv, vil være nogle af de første tegn på en gryende spiseforstyrrelse. En spiseforstyrrelse antager også tit karakter af hemmelighedskræmmeri og det, jeg kalder for “skjulte dagsordener”. Personen, der udvikler en spiseforstyrrelse, ved godt, at der er noget galt og forsøger hyppigt at camouflere det på særdeles avancerede måder. Kontrollen over, hvilken mad, man ønsker at indtage, bliver dog på et tidspunkt af så afgørende vigtighed, at det ikke længere kan skjules for omgivelserne.

De mest drastiske former for spiseforstyrrelser er anoreksi og bulimi.
Før det kommer så langt, at disse tilstande bliver kroniske, er der dog meget, der kan gøres.

En spiseforstyrrelse er en budbringer.

Som NLP – terapeut ser jeg spiseforstyrrelser som et symptom.
En budbringer om, at der er noget galt.

Denne budbringer er pludselig meget synlig for alle. Og dilemmaet opstår i den enkelte person, der slås med mad, udseende og forskellige grader af selvhad, at behovet for perfektion, kontrol og idealet om et perfekt udseende ikke giver den indre fred, balance og høje selvværd, som jeg er sikker på, har været den drivende kraft på et tidspunkt.

Altså oplever personen med spiseforstyrrelser med et chokerende slag, at det indre psykiske liv ikke blev højnet trods en ihærdig og hård indsats på det fysiske og mentale plan. Hvad jeg tit har oplevet i min praksis er, at når dette dilemma bliver tydeligt, er spiseforstyrrelsen desværre “begyndt at køre” med personen. Det vil sige, at det nu ved egen hjælp er vanskeligt – og i mange tilfælde desværre umuligt – selv at ændre situationen igen.

Der har været en rendyrket tro på, at:

“hvis jeg bare kommer ned på 50 kilo, så bliver alt godt”.Eller “hvis jeg bare kan få follen (dellen) fra maven væk, så er jeg tilfreds, og så begynder jeg at leve normalt igen”. Men dette er ikke virkeligheden. Det er ikke længere det ydre udseende, der skaber forskellen. Igen og igen må jeg fastslå, at skønhed og forandring kommer indefra, så lige her starter processen, som for mange syntes som at vende en supertanker i havnen. Processen kommer nemlig til at dreje sig om de individuelle problematikker og livstemaer, som har været så svære at håndtere, at man troede, at man kunne kontrollere sig ud af det. Kaos er også vanskeligt at rumme, og nu hvor personen, i hvert tilfælde ved en fremskreden spiseforstyrrelse, oplever dilemmaet på såvel et fysisk som psykisk plan, ja hvor skal man så finde kræfterne fra til at skabe sundhed og balance for sig selv? Så atter at tage livet ind bliver dermed umuligt at komme udenom.

Det kan være forskellige temaer, fra person til person, men det er nærliggende at tænke ind i at undersøge personens forhold til at give og modtage, til at kontrollere og kontrolleres, til at søge opmærksomhed og appellere til bekymring og omsorg.

En spiseforstyrrelse er i vores tid, hvor der er et stort fokus på kroppen og dens udseende, et symptom, der indeholder såvel positive som negative sidegevinster. Det er for mange af de unge mennesker positivt, at de taber sig og er meget slanke. Men utilpasheden, ubehaget, den mentale kontrol og spekulation på, hvor, hvornår og med hvem man kan spise, og de helbredsmæssige konsekvenser, en spiseforstyrrelse på sigt kan betyde, er nogle af de negative sidegevinster.

Behandling.

I min NLP terapi / behandling af spiseforstyrrelser fokuserer jeg på historien, nutiden og fremtiden
Den målgruppe, der udvikler og fastholder spiseforstyrrelser, er meget følsomme mennesker. Jeg har tit mødt det, jeg kalder en tendens til oversensitivitet med dertil følgende bekymring, skyldfølelse og en følelsesmæssig forvirring.

Jeg har stor medfølelse over for så følsomt et sind, og arbejder altid fokuseret på at bearbejde fortidige hændelser for at kunne rense det, der har været – og vende følsomheden til en sensitiv styrke i stedet for en sensitiv sårbarhed.

Jeg har gode erfaringer med at arbejde med unge piger såvel som drenge med spiseforstyrrelser.
En sammensætning imellem hypnose og NLP Terapi er en god kombination når der arbejdes med spiseforstyrelser. Et succeskriterium har været at balancere forholdet til mad og indtagelsen af mad. Et andet succeskriterium er også at forstærke kommunikationen imellem kroppen og den indre selvsnak, således at personen træner i at kunne mærke kroppens og sindets behov, og ikke altid lade sindets behov for kontrol og perfektion styre. Et tredje tema er forholdet til autoriteter og det selv at gøre sig til en autoritet i sit eget liv.

Og måske er det største succeskriterium af alle at kunne vende selvhadet og trangen til destruktion, som jeg desværre synes, at spiseforstyrrelser er et billede på.
Og ja, dette sker naturligvis heller ikke over en nat. For at samle de fragmenterede dele til et samlet jeg med livsappetit og smag for livskvalitet og fylde tager naturligvis tid. Det er dog muligt. Måske er der flere instanser inde: bekymrede forældre, venner, læge og hovedpersonen selv. Og selvom jeg har fokuseret på de unge piger / kvinder og drenge / mænd, ved jeg jo om nogen, at vi, der er over 25 også kan kæmpe med mad, udseende og selvværd.

Igen, som nævnt andre steder på hjemmesiden,
end under dette dokument for spiseforstyrrelser, er der dog kun én, der kan gå vejen, når alt kommer til alt. Nemlig du, der har en spiseforstyrrelse og lider herunder. Og det vil være mig en glæde at hjælpe dig. For jeg ved, at det er muligt at vende sorte tanker og mangel på positiv selvfølelse til optimisme og glæde ved din tilværelse.
NLP rummer enkle og stærke værktøjer, og hvis du tager din proces og dit liv alvorligt og den del af din sjæl og sind, der kalder på balance og livsappetit, kan du også gøre den forskel og lære sider af dig selv at kende, som du vil kunne bruge som en stærk ballast i resten af dit liv.

Processen er dog altid, trods ovennævnte temaer, individuel.

Der vil være behandling af primært de personlige problematikker, og jeg har hidtil benyttet mig af bl.a. skemaer til spiseforstyrrelser for at have et nøje kendskab til udviklingen undervejs i forløbet.

Skemaer gør det naturligvis ikke alene. Jeg tilbyder en kombineret behandling, der handler dels om samtalen og bearbejdningen i min praksis fulgt op af ugentlig kontakt via e-mails for hele tiden at være tæt på personen i processen og for at kunne dæmme op for eventuelle dyk. Det er jo ikke sagen, at der bygges et afhængighedsforhold op til mig som behandler, men snarere at jeg i den første, svære tid kan bruges som en givende støtteperson.

Jeg ved, at der er forskel på temaerne i spiseforstyrrelser, afhængigt om man har udviklet anoreksi eller anorektisk adfærd, om man har bulimi som sin modpart eller tendens til overspisning eller underspisning i perioder. Jeg håber, at jeg har gjort det klart, at uanset hvordan problemfeltet og dermed symptombilledet ser ud, er der altid en vej, hvor der er en vilje, og jeg er der for dig, hvis du ved, at det er nu, at det er tiden til at vende tilbage til balancen og livet.

Med hensyn til spiseforstyrrelser skal man regne med et længerevarende forløb.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: