SONNERASMUSSEN.DK

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

En af dem sagde:

Jeg vidste da godt, at jeg skulle forberede mig ordentligt. Jeg vidste da godt, at jeg skal sørge for at have en dyb og regelmæssig vejrtrækning. Jeg vidste da godt, at det handler om at få sovet godt og være udhvilet, når jeg skal til eksamen, men her efter kurset føler jeg mig lige så hjælpeløs og usikker, som før kurset. Hvad skal jeg gøre?

Allerførst vil jeg lige sige, at jeg er sikker på, at mange studievejledere gør et stort og fint stykke arbejde. Og at de også med deres eksamenskurser hjælper mange. Og dertil vil jeg så supplere, at der er meget og endnu mere at gøre. Jeg kan kontaktes for at afholde kurser på gymnasier, handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Og jeg kan også konsulteres af individuelle, der vil lære at skabe og opretholde den tilstand, fysiologisk og psykologisk, som er konstruktiv og tryghedsskabende for den enkelte. Jeg vil med glæde indføre enhver, der har brug for det, i de værktøjer og redskaber, der giver den bedste indre tilstand, både før og under eksamen. Bestiller du et foredrag – workshop eller en individuel konsultation, vil følgende aspekter gennemgås:

  • Attitude og indstilling.
  • Parathed og motivation.
  • Sikkerhed og fokus.
  • Forberedelse og formidling.
  • Håndtering af tvivl, frygt og panik.

For yderligere information venligst kontakt mig på telefon eller send mig en mail

Venlig hilsen.
Christel.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om forberedelse til eksamen = ingen eksamensangst.

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.

Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Opstarten er blød, med årsprøver og øvelser i at fremlægge, men alligevel er der i hver eneste klasse elever, der udvikler eksamensangst og føler stor nervøsitet med hensyn til at skulle pæstere eller præsentere.

Og får man ikke taget hånd om dette, mens de første spæde tegn på uro, panik, ofrvirring, ængstelse og bekymring, kan det udvikle sig til søvnløse perioder før eksamen, svigtende koncentrationsevne, usammenhængende og mangelfuld præstation, – og i mange tilfælde især for de elever, der klarer sig over gennemsnittet i hverdagen.

I vores læringssamfund, hvor vi også som voksne og ældre udvikler kompetencer, og hvor det at kommunikere og vide er højt skattede værdier, er det afgørende, at vi får lært at håndtere det at præstere og præsentere. Og det holder jeg foredrag om.

Via min terapeutiske praksis har jeg siden 1990erne hjulpet unge som voksne med at håndtere angst og bevæge sig væk fra unødvendige og opslidende reaktioner til fri og sammenhængende sindstilstande, så man kan tænke og tale, huske og perspektivere frit, naturligt og sammenhængende.

Det handler mange gange om at få undersøgt grundene til, at man bliver bange, men allermest handler mine foredrag om, hvad man kan gøre, når man igen er i en situation, hvor man skal til eksamen.
Du får som tilhører til mine foredrag teknikker til krop og sind. DU lærer at berolige dig selv, på en måde der virker. For det er de færreste, der hjælpes af det gamle råd om at trække vejret 3 gange og tælle til 10.

DU får teknikker, så du både kan styrke din bevidsthed og underbevidsthed på forhånd, så du ikke skal bruge energi på at skubbe bekymringer væk.

Mit foredrag om eksamensangst og håndtering af dette kan bestilles af skoler, institutioner mv, ligesom foreninger og virksomheder også kan opleve foredraget om eksamensangst.
Ingen behøver at frygte eksamen. Ingen bør frygte eksamen.

Det er ikke alle, faktisk kun få, der elsker eksamen. Men det er muligt at komme dertil, hvor man har en neutral indstilling til eksamen i stedet for at tage det sorte stykke kridt op af lommen og male fanden på væggen.

Jeg glæder mig til at inspirere jer.
Ring eller mail for at høre mere
Christel.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Tandlægeskræk

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Der er mange mennesker, der føler ubehag,
angst og er bange når de skal til tandlæge

Tandlægeskræk har sine grunde, ingen ting kommer af ingenting.
Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Tandlægeskræk – angst og bange for og skulle gå til tandlæge.

Der er mange mennesker, der føler ubehag, angst og er bange for når de skal til tandlæge, men som overvinder det og får ordnet tænderne alligevel.

Nogle mennesker føler dog det, der i folkemunde kaldes tandlægeskræk. Dette betyder for dem, at de stort set aldrig, hvis overhovedet , går til tandlæge.

Det kan dreje sig om såvel børn som voksne. Som sådan, er der ingen øvre eller nedre aldersgrænse for tandlægeskræk.

I min behandling møder jeg indimellem personer med alvorlig skræk og angst for tandlæger
Det, jeg gør, er at undersøge…

Det vil sige, at jeg afklarer, hvad den enkelte forestiller sig mentalt med hensyn til at gå til tandlæge og gennemføre en tandlægebehandling.
Som jeg har beskrevet med andre fobiske reaktioner.

Opfatter jeg en angst for tandlæger som en isoleret fobi, som det er muligt med at fjerne. Min erfaring siger mig, at det primære arbejde består i at eliminere de traumer, en klient har i forhold til tandlæger, det at blive boret og det at blive bedøvet med nåle.
Tandlægeskræk kan dog også være en symbolsk fobi,

hvor det at gå til tandlæge repræsenterer ubearbejdede grundtemaer som ikke at kunne håndtere afmagt, ikke at stole på, at et menneske der står bøjet over én, vil én noget godt m.m.

Det er således både min erfaring og opfattelse, at tandlægeskræk er mulig at neutralisere.
Tandlægerne er generelt meget fint opmærksomme på problematikken og yder gerne en stor indsats for på en tillidsvækkende måde at kunne ordne tænderne.

Derfor mener jeg så absolut, at det er unødvendigt at vandre rundt med en skræk eller decideret angst for tandlægebesøg, for jeg mener, at sindet står på spring for at hjælpe med at forløse en så stor indre spænding.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Social angst

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Social angst

Det er underordnet, om man er barn, ung, voksen eller ældre alle kan have behov for behandling af deres sociale angst. Alt for mange danskere plages af social angst i perioder af deres liv. Som enhver anden angst forekommer det forskelligt fra person til person, ligesom det forekommer i varierende grader. Social angst er ingen tjent med. Derfor er behandling af social angst væsentligt.

Der er som regel én af to udløsende faktorer, når det kommer til social angst:

Den første udløsende faktor er, når oplevelsen af social angst opstår helt akut. Du befinder dig i en menneskemængde eller krydser et befolket område – og med ét rammes du af social angst. Kroppen igangsætter flugtimpulsen og symptomer som sved, rysten i kroppen, anspændthed, uro, overdreven årvågenhed og paniske tanker – alt sammen baseret på en følelse af, at der er fare på færde. Der opstår en drivkraft i dig, der insisterer på, at du må væk og i sikkerhed så hurtigt som muligt. Det kan være enhver social situation såsom at befinde sig i en by, købe ind, at være på en arbejdsplads eller i skole. Den sociale angst udløses, når der er flere andre og især fremmede mennesker til stede.

Problemet er, at du, hvis du ikke evner at berolige dig selv, og hvis du ikke evner at få den sociale angst ud af kroppen, også mærker social angst, når du ved, at du skal ud af dit hus/din lejlighed og møde andre mennesker. Den skamfølelse, der er forbundet med noget så almindeligt som at være dig og at være i sociale sammenhænge, forstærker tilstanden af frygt og mindreværd.

Den anden udløsende faktor er, at der igennem længere tid har været massiv livsbelastning. Livsbelastning kan være alt fra kærestesorg, økonomisk bekymring, at du har mistet dit job, at du mistrives på dit job, sygdom eller dødsfald i nær familie/venskabskreds eller stress – enten arbejdsrelateret og/eller emotionelt.

Hvis du som menneske er overbebyrdet og ikke aner, hvad du skal stille op, eller hvis du som menneske er overbebyrdet og ikke tror på, at du har kontakt med de kræfter og mennesker, der kan hjælpe dig ud af tunnellen, er du ekstra udsat med hensyn til at udvikle og lide af social angst.

Behandling af social angst

Som skrevet mange andre steder på dette website, er det at føle social angst en opgave, der kræver behandling. En opgave, der ikke føles som, at den kommer belejligt. Det lader nærmest til, at det er krisens vilkår at dukke op, når man har færrest kræfter. Men fortvivl ikke. Vi er som mennesker i stand til at lære at mestre store udfordringer, når vi beslutter os for det. I særdeleshed når vi erkender, at vi godt vil løse denne opgave og komme styrket igennem denne opgave/krise, men at vi ikke kan gøre det selv. Der er megen læring i at være bange, og hvis du vil, kan jeg lære dig at håndtere og blive sat helt fri af social angst. Dette kræver, at du er villig til at modtage behandling af din sociale angst.

I forhold til behandling af social angst vil det at få virkemidler til at begribe og håndtere den sociale angst være det, der skal til, for at du oplever, at du ikke står overfor en umulig opgave. Afhængig af, hvad der har løst den sociale angst, fordyber vi os via samtale, NLP-teknikker, coaching og i mange tilfælde også hypnose, så du mærker, at du har et valg. Det handler om at have mindst ét valg. Et valg, tænker du måske – hvad mener hun? Jeg mener, at når eksempelvis social angst er en midlertidig følgesvend, ja så føler de fleste sig ekstremt låste. Låst i frygt, fysiske reaktioner og flugtinstinktet.

I min behandling af social angst lærer jeg dig både at kunne tænke og gøre noget andet end at flygte og ville væk. Det, der er den største udfordring for de fleste, er at forstå, at den sociale angst er en tilstand. Selvom du laver flugtruter og ydre sikkerhedsforanstaltninger, er det som regel kun en stakket frist, for stemningen af frygt bor inden i dig. I stedet for at tro, at du ved at kontrollere omgivelserne, undgår det indre kaos, som den sociale angst aktiverer, ja så lærer jeg dig at få styr på krop såvel som tanker. Herigennem vil du kunne mærke, at du kan overvinde frygten og både tænke, føle og agere langt mere frit igen.

Fortvivl ikke – behandling af social angst er altid muligt

Behandling af social angst er altid muligt. Der er altid mindst én mulighed, du har overset. Bid hovedet af din skam over at føle dig så svag og vælg, at fra nu af vil du søge og finde det, der sikrer, at du er tryg og fri i dig selv – for så vil den sociale angst mindskes og i langt de fleste tilfælde høre fortiden til.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Når tiden ikke heler

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Når tiden ikke heler.

I foråret blev jeg kontaktet af Lise fra TV Glad.

Med forespørgslen om, jeg ville deltage i en udsendelse om sorg.

Historien var, at TV Glad havde udviklet et i mine øjne helt fantastisk koncept.

En af medarbejderne, Christina, bar på en sorg. Det havde stået på i mere end 7 år.

For at få hjælp kontaktede TV Glad forskellige behandlere og vejledere, så Christina kunne afgøre, hvilken sorgbearbejdning, der mon ville passe bedst til hende.

Jeg var en af dem, Christina besøgte. Resultatet kan du se i videoen herunder.

Tak til TV Glad fordi I rører danskernes hjerter og med disse udsendelser om sorg peger på et aspekt, som alle – du, jeg og enhver anden, er mærkede af igennem et liv.

Stop lidt op og send dem af dine, der ikke er her mere, en venlig tanke.

Og nyd så den gnistrende septemberdag.

 

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Sorg over dødsfald – min fars død

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Sorg over dødsfald – min fars død

En 30-årig kvinde opsøgte mig. Hun beskrev, at hun trods et velfungerende parforhold med 2 børn, et godt job og et godt netværk, havde det skidt. Grunden var, at hendes far var død.

Og problemet var, at faderen var død 7 år tidligere, men at hun stadig savnede ham enormt, tænkte dagligt på sin afdøde far med, sorg og afmagt, og meget let bristede I gråd og følte, at hun levede I en kronisk sorgtilstand.

Jeg kan ikke slippe tankerne om min far,

sagde hun.

Jeg føler det nærmest som en besættelse, han er der på en måde hele tiden, og indeni bag min facade er jeg altid trist og har en snert af modløshed. Vi talte om, hvilke kvaliteter, hendes far havde haft, og jeg spurgte, om hun kendte andre mennesker med de samme kvaliteter. Hun beskrev faderen som varm, godmodig, nærværende og livsklog, og beskrev at hun også kendte andre mennesker, der besad disse kvaliteter. Jeg bad kvinden fortælle mig, hvilke indre billeder og evt. hvilken indre dialog, hun havde, når hun tænkte på sin far. Hun så mange indre billeder af far. Kendetegnende for alle billederne var, at han stod bortvendt og hun ikke kunne se hans ansigt, som hun udtrykte det. Derpå spurgte jeg, om hun havde kendt andre, der var døde, men som hun havde et afklaret forhold til, på den måde at forstå, at hun ikke længere sørgede over dem, men bar dem i hjertet og var afklaret med, at de ikke var her længere. Hun nævnte især en ungdomskammerat, der var omkommet i en bilulykke. Han er godt nok død, og han var en af mine bedste venner, men jeg savner ham ikke. Selvom det lyder skørt, føler jeg, at han er tæt på, og jeg bliver glad og rolig, når jeg tænker på ham. Altså havde jeg hermed afdækket 2 forskellige sindsstrategier, som denne unge kvinde havde med hensyn til afdøde personer. Derfor anvendte jeg NLP og terapi, der er til specielt sorgrepræsentationer, og da vi havde gennemført øvelsen, beskrev kvinde uopfordret, det var da mærkeligt, nu kan jeg pludselig huske nogle ting fra min far, han ser levende ud, når jeg genkalder mig ham, og nu kigger han på mig…

Jeg bemærkede, at hun nu i sit indre havde en mere ressourcefyldte repræsentation af sin far, og bad hende forestille sig, at hun kunne høre ham tale til hende, og at hun også i sit indre kunne sætte ord på noget af det, hun syntes, at hun aldrig havde fået sagt. Dette tog den unge kvinde 10 minutter, hvor hun sad indadvendt, og helt tydeligt havde en indre dialog i gang.

Denne første behandling sluttede med, at den unge kvinde beskrev,at hun havde en anderledes følelse indeni, men at det var lidt svært at beskrive, hvad den handlede om. Hun bestilte derfor en ny tid 10 dage senere.

Da hun kom den anden gang, sagde hun jeg ville egentligt have afbestilt denne tid, for der er sket det mærkeligt, at jeg ikke savner min far længere, jeg har det med ham som med ham min gamle ven, der også døde. Nu var hun jo kommet alligevel, og jeg bad hende beskrive, hvordan hun havde haft det siden sidst.

Hun sagde

Jeg havde det mærkeligt, da jeg gik herfra og syntes, at det noget ret underligt noget, men 4 dage senere skete der noget mærkeligt. Jeg sad en dag ved aftensbordet med min mand og børn og pludseligt slog det mig, at jeg ikke havde tænkt på min far i 3 dage. Det undrede mig meget.

Kvinden beskrev videre: Jeg blev bange for, om jeg var blevet følelseskold, og satte mig den aften derfor for at tænke på min far. Jeg vidste jo, at når jeg plejede at tænke på ham, blev jeg trist og modløs, men jeg kunne ikke, selvom jeg sad koncentreret i nogle timer få de gamle følelser frem. Jeg følte, at han var nær mig, eller rettere: at jeg bar ham indeni, og lige siden har jeg haft det okay med, at han er død. Behandlingen sluttede med, at vi stille og roligt sad og filosoferede over livet og døden, og talte om, hvordan døden sætter vores liv i perspektiv. Det var en lettet kvinde, der gik ud af døren. Hun lovede mig udtrykkeligt, at hun ville ringe med det samme, hvis de gamle følelser kom igen. Det er nu 5 år siden, og jeg har endnu ikke hørt fra hende.

Denne historie er oprigtig, men lyder jo nærmest eventyrlig.

På spørgsmålet om, om det altid er så nemt at eliminere sorg, vil jeg sige nej. Jeg har haft mange sorgforløb, de fleste har varieret imellem 3 og 10 gange. Dog har jeg én gang haft en klient, der havde mistet 2 børn, og i dette tilfælde strakte forløbet sig over 1 år. Men så havde han det også i stil med kvinden, der er beskrevet her på siden. Den far, der var i det lange forløb sagde smilende til mig, da hans forløb var ved af være afsluttet. Det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt, men når jeg tænker på mine børn, får jeg det så godt indeni. Og de følelser og de tanker, jeg har indeni, er bedre end sex. Den udtalelse taler for sig selv. Altså mener jeg, at sorg ikke behøver følge os adskillige år igennem libet. Det er efter min bedste overbevisning muligt at ændre modløshed, tristhed og sorg til indre fredfyldthed og en følelse af med accept at “bære afdøde i hjertet”, som jeg i min terminologi kalder det.

 

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: