SONNERASMUSSEN.DK

Psykoterapi

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Psykoterapi har som mål at forøge livsudfoldelse og udvikling

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Den form for psykoterapi, jeg tilbyder, er NLP – terapi.
En terapiform, der med sine 3 bogstaver dækker over Neuro Lingvistisk Programmering, hvilket i sandhed er et besværligt navn.

Neuro Lingvistisk Programmering er en psykoterapeutisk form, der betyder, at terapeuten er uddannet indenfor at undersøge, forstå og arbejde med det indre sprog, -de indre billeder og repræsentationer, som vi bearbejder (programmerer) verden med.

Eller sagt på en anden måde.

Den psykoterapiform, en NLP – terapeut udfører, er en form, hvor terapeuten via samtale og brug af nænsomme, afprøvede og effektive teknikker hjælper dig med at bemærke dit indre sprog, dvs. de tanker og følelser, du har. Og i de tilfælde, hvor de indre repræsentationer skaber problemer, dvs. i de situationer, hvor du føler dig låst, er NLP – terapeutens fornemste opgave at hjælpe dig med at nuancere de indre repræsentationer og dermed dine handlemuligheder i dit eget liv.

Undersøg hvilke muligheder – behandlings former der findes

Der er lavet utallige undersøgelser på,
Hvad det er der virker med hensyn til psykoterapeutisk behandling. Skal man vende sig mod NLP, gestaltterapi, psykoanalytisk terapi, Kemplerterapi, Dispuk – uddannede terapeuter eller hvad? Det er forståeligt, at der kan være mange spørgsmål.

Et udgangspunkt er, at det alle undersøgelser viser,
at de psykoterapeuter, der formår at skabe en tryg og tillidsfuld kontakt under behandlingerne, opnår de bedste resultater. Dermed bliver det for dig, der ønsker psykoterapi, altså mere et spørgsmål om at finde en psykoterapeut, der er tillidsvækkende snarere end om hvilken gren.

Du kan have flere fingerpeg eller pejlemærker, som du går efter ved valg af psykoterapeut.
Du skal søge en psykoterapeut, der udstråler balance og ikke en psykoterapeut, der selv virker udbrændt eller usympatisk.

Det er i psykoterapi terapeutens opgave…
at være den, der tager ved hånden og guider, men det er ligeså meget terapeutens ansvar at hjælpe dig med at finde dine egne svar og løsninger.
Altså:
Møder du i psykoterapi en terapeut, der udelukkende rådgiver og ikke har respekt for din model af verden og dine løsningsforslag, bør du overveje, om det er her, du skal fortsætte din behandling.

Når du vælger at gå i psykoterapi, skal du holde dig for øje,
at det umiddelbart handler om din psykiske sundhed, dit psykiske velvære og alt i alt din nutid og fremtid, hvorfor du ved valget af terapeut, skal bruge både din sunde fornuft og din følelsesmæssige skelneevne.

Der er nøgleord, som kan være relevante med hensyn til psykoterapi. Nøgleord, som du i øvrigt også kan benytte dig af i mange andre af livets forhold.

Som jeg har nævnt, skal du tage tillid meget alvorligt.
Du bør helst ret hurtigt føle en grundlæggende tryghed ved personen, så du kan åbne for dit indre og sætte ord på det, der trykker dig. Vær klar over, at du i psykoterapien får stillet nogle spørgsmål, du ikke har kunnet eller villet forholde dig til tidligere. Dette er psykoterapeutens opgave og kan virke lidt provokerende for dig. Denne fase er nødvendig, men ligeså nødvendigt er det, at du føler, at du ikke bliver krænket. Det er godt at blive skubbet lidt til; for nogle er det endda godt at blive konfronteret med egen adfærd, men det skal foregå på en respektfuld måde. En psykoterapeut skal ligesom en god forsvarsadvokat være klar til at lade dig rulle din historie op, og psykoterapeutens opgave er så at hjælpe med at finde de kræfter, følelsesmæssigt som mentalt, som du ikke selv har formået at aktivere ved egen hjælp.

Udover tillid kan du pejle på ærlighed, troværdighed og balance.

Undgå psykoterapeuter, der gør sig magtfulde på din bekostning,

Psykoterapeuter, der flirter med dig, psykoterapeuter, der får dig til at føle dig dum/lille/forkert og psykoterapeuter, der garanterer dig helbredelse, men hvor resultaterne over tid udebliver.

Husk, at du i psykoterapi kan komme langt, hvis du selv vil. Det, du skal bruge ind i psykoterapien er, at du er klar til at åbne op for noget, som du måske har skjult eller er flov over. Du har den rolle i den psykoterapeutiske behandling at være ærlig og sætte ord på også det, du måske føler skyld og skam over, og at kunne sætte ord på noget, du har gjort, som du ved er forkert. Det er et samarbejde at gå i psykoterapi, og nærer du tillid til din psykoterapeut kommer du langt.

Hvordan finder du så en psykoterapeut, så du kan få lige den psykoterapeutiske behandling, der passer til dig?
Det er et godt spørgsmål, og der er flere svar. Dels kan du tale med mennesker, du kender. Det er naturligvis ikke givet, at den psykoterapeut, der passer til din veninde, din kæreste eller kusine passer til dig, men det er et godt sted at starte.

Derudover vil jeg pege på Internettet.

Her kan du slå alle psykoterapeutiske retninger op og selv læse dig frem til den psykoterapeutiske form, som du føler, vækker størst genklang hos dig. Internettet er et fantastisk søgeredskab for dig, der står over for at ville lave forandringer i dit liv.

Jo mere specifikt, du søger, desto flere præcise svar får du.

Er du derfor interesseret i hypnose, behandling af jalousi, behandling af lavt selvværd, behandling af fobi – forbier, behandling af søvnløshed – søvnbesvær, ja så søg direkte på ordene og bemærk den resonans, der er i dig, når du læser de forskellige hjemmesider.

Med hensyn til valg af mandlig eller kvindelig psykoterapeut er det op til dig selv.
Nogle gange har kvinder problematikker, der lader sig forstå bedst af kvinder. Andre gange kan en mand være den bedste psykoterapeut. Jeg vil sige, at det er meget kontekstrelateret. Det vil sige, at det afhænger af situationen. I de fleste tilfælde er det derfor ligegyldigt, hvilket køn psykoterapeuten har. For fobier, allergier, spiseforstyrrelser, søvnløshed, mindreværd m.m. bør ikke være afgørende for valg af psykoterapeutens køn. Kun i de tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om behandling af sexuelt misbrug eller afklaring af en forældrerelation/partnerrelation, kan det være af nytte at tænke ind i psykoterapeutens køn.

Altså kan du søge frit, og blot du husker at søge med udgangspunktet i dig selv, står det dig frit for at finde den psykoterapeut, der passer bedst til dig.

Kvalitet – Kvalitetskrav til psykoterapi

Der er helt fantastisk dygtige psykoterapeuter i Danmark, ligesom der naturligvis er nogen, der har taget nogle enkelte kurser, men mangler erfaring og er for profitinteresserede. Du kan godt tillade dig at have et kvalitetskrav, og kan bl.a. via hjemmesider ret hurtigt undersøge, om psykoterapeuten har en uddannelse af 4-års varighed eller derunder.

Psykoterapi er altså en blandet landhandel, spændende fra fupmagere til uhyre dygtige folk. Hvis du virkeligt vil have løsnet gamle, smertefulde mønstre eller have rettet op på isolerede problemstillinger, er Internettet i første omgang en fantastisk måde at finde den psykoterapi – form, der matcher dig allerbedst. Både geografisk og med hensyn til det, du ønsker at få løst.

Der er ingen tvivl om, at psykoterapi er kommet for at blive. Danskerne har heldigvis åbnet for at erkende, at det ikke er nogen falliterklæring at gå i psykoterapi. Det er heldigvis blevet sådan over de sidste 15 år, at danskerne mere og mere forstår, at nogle ting skal der bruges friske øjne til, ligesom det for mange er blevet tydeligt, at den tankegang, der har skabt problemet, ikke også kan løse problemet.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Vinterdepression – vinterdeprimeret

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt.

Gøre noget ved en vinterdepression så du ikke bliver vinterdeprimeret
Hvis du igennem nogle år har frygtet vinterens komme, fordi du forventer denne omtalte modløshed og tristhed, er det værd at gøre noget ved det.

Fordi en vinterdepression ikke kun går ud over dig selv og er en lidelsesfyldt tilstand i dit eget indre, men hurtigt – som enhver depressiv tilstand – påvirker dine omgivelser som familie, venner og kolleger. For ikke socialt at indbyde til en mindre eller større isolation og mangel på glæde og lyspunkter, kan du vælge forskellige tiltag.

Der er forskellige muligheder for behandling af vinterdepression

FOR DET FØRSTE ER DER MANGE, DER DRAGER STOR NYTTE AF LYSTERAPI,
Hvor du enten via regelmæssige solariebesøg eller specialdesignede lamper modtager lys for at styrke din hjernes evne til at omsætte lysbølger til positive neurologiske/kemiske reaktioner.

SIDELØBENDE MED DETTE OG FOR AT FOREBYGGE KOMMENDE VINTERDEPRESSIONER, KAN DU GÅ I SAMTALETERAPI
Den samtaleterapi, jeg tilbyder, er NLP – terapi, hvor vi bearbejder de temaer, der gør tilværelsen tung – især i vintermånederne. Det kan være gamle erindringer, stress på jobbet, frustration over livsforhold, ubearbejdede traumer – ja hvert enkelt sag er ganske individuel. Det, du har brug for, er atter at kunne se lyst på tilværelsen, uafhængigt af vejrliget og lyset.

SÅ JEG ARBEJDER SAMMEN MED DIG OM AT FÅ KASTET LYS OVER DET, DER HAR VÆRET ELLER ER “TUNGT” OG MØRKT
Ja, faktisk vil jeg sige, at mørket jo kun er fravær af lys, og i det øjeblik vi bærer lyset ind, forvandles det indre mørke.

DET ER, SOM JEG SER DET, EN GAVE TIL DIG SELV OG DINE OMGIVELSER, AT FORHOLDE SIG KONSTRUKTIVT OG SERIØST TIL EN VINTERDEPRESSION
Det er, som jeg ser det, en gave til dig selv og dine omgivelser, at forholde sig konstruktivt og seriøst til en vinterdepression.
Hvordan ønsker du det fremover skal være?
Når dit indre kalder på dig, er det værd at lytte efter og sætte sejlene ind for at opretholde en balance og ligevægt og lade din optimisme vokse, også midt i vinteren.

JEG HAR HAFT MANGE KLIENTER, DER FRYGTER VINTERENS KOMME
Klienter, der ikke orker at tænke på den mørke tid, og klienter, der i starten af vintermånederne allerede sidder og venter på foråret. I foråret går det bedre, vinteren er bare det værste, kunne det bare være sommer hele året… er nogle af de kommentarer, jeg hyppigst hører.

Udover at afklare dine mål og ønsker for en forbedret livskvalitet i vintermånederne, har jeg det mål som NLP terapeut at lade de kvaliteter, der er i vinteren, fylde – uden at du føler dig deprimeret, men atter kan nyde de stille, mørke aftener, stearinlys og nærhed, og det at få givet mere tid til fordybelse, end sommeren og foråret formår at give.

Så hvis du selv har tænkt, at du nok har en mindre vinterdepression, så ring endelig i god tid, så du denne sæson bliver mønsterbryder i dit eget liv.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

depression – depressioner

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Symptomerne ved depression – depressioner

Symptomerne er mange, men nogle af dem man føler sig deprimeret, modløshed, selvhad, træthed, afmagt, appetitløshed, søvnløshed, orientering imod fortiden, ulyst, energitab og ikke mindst vinterdepression.

Årsagerne til depression, som jo findes i 3 grader og skal kun diagnosticeres af læge eller psykiater:

  • Let depression
  • Middel depression
  • Svær depression

Og årsagerne kan være lige så mange som symptomerne og bør findes i den enkeltes historie, psyke og evne til at modstå pres og belastninger.

Vinteren kan udløse deprimerede tilstande hos mange.

Det er fraværet af lys og en udsigt til en mørk, kold og tung efterårs-og vinterperiode, der slår mange ud af kurs. Fødsler, skilsmisser, ledighed, økonomiske problemer, kronisk sygdom hos dig selv eller nært pårørende, stress på job eller i din tilværelse generelt, alderskriser – hos kvinder i 40 års alderen og mænd i 50 års alderen, dårligt spisemønster med mangel på vitale vitaminer, manglende motion, ja. De udløsende faktorer og eller årsager er talrige.

Ligeledes bør der være en opmærksomhed på, at kvinder og mænd kan agere meget forskelligt på en deprimeret tilstand. Mange kvinder er grådlabile, energiforladte og opgivende. Mange mænd er også opgivende og bekymrede, men kan være v redlabile, dvs. at lunten er kort og vreden er den reaktion, der kommer frem. – Og så er det, at de sendes i terapi af konen, der siger, at ”hvis han ikke lærer at styre sit temperament”, går det her ægteskab i stykker.

Der er for den enkelte naturligvis et helt specifikt billede af, hvordan vedkommendes depression viser sig og føles.

BEHANDLING AF DEPRESSION

I NLP-behandlingen arbejder jeg med at levendegøre depressionen, forstået på den måde, at jeg arbejder med, hvordan den enkelte føler sig deprimeret. Det vil sige, at vi meget hurtigt afkobler begrebet ”depression” og i stedet taler om: hvad tænker og hvad føler du? Hvilke situationer magter du, og hvilke situationer skaber afmagt? osv.

For mig at se har det en vital betydning for sindets selvhelende kræfter, at man ikke går og siger ”jeg har en depression”, men snarere forholder sig til de sindstilstande, der er i spil og træner sig i på overkommelig måde at håndtere disse hen ad vejen.

DET BETYDER,
at den terapeutiske proces handler om i mindre bidder at opdele, hvad det er, der deprimerer den enkelte, og hvad der i dennes historie og nutid er og har været deprimerende. Og om at undersøge, hvad personen kan gøre noget ved, og hvad der for længst er uden for ens kontrol.

For noget af det væsentligste er at holde kræfterne samlet, i videst muligt omfang, og ikke fortabe sig i unødige refleksioner om, at ”hvis nu bare alting havde været anderledes og hvis nu bare vi ikke var gået konkurs og hvis nu bare vi ikke havde haft et barn med øreproblemer/hvis nu bare … for det er min erfaring, at især deprimerede mennesker orienterer sig dels imod fortiden og dens traumer, ligesom der ofte er en overdreven grad af hypotetiske drømmetanker, hvor man ønsker, at alt var anderledes.

Dette er symptomatisk i sig selv, for det afspejler lige præcist det, der har været med til at foranledige, at personen er blevet deprimeret, nemlig at man har ønsket sig væk og har undladt at se virkeligheden i øjnene og forholde sig til den.

STYRKE OG AFKLARE.
Flere af mine klienter modtager antidepressiv medicin i starten af behandlingen, hvor et af målene naturligvis er at styrke og afklare den enkelte, så livsmod, glæde, overskud, selvtillid og gå-på-mod, så behovet for at dæmpe depressionen medicinsk nedtones.

Terapi og specielt motion er en god kombination imod depresion.
Min mening er, at en depression er en psykisk tilstand, der kræver omsorg og støtte, og at mennesker, der på et tidspunkt i tilværelsen har haft en depression, sagtens kan rejse sig og endda til et bedre liv.

Kombinationen af NLP Terapi og motion ser jeg som et stærk indsats for at få en depression behandlet og ryddet af vejen.

Det er jo ikke kun den deprimerede person, der lider. Nære pårørende som ægtefælle, børn, forældre mv smittes ikke af depressionen, men påvirkes. Mere stærke er vi jo desværre og heldigvis ikke som mennesker. Vi påvirkes af det, der er og det, der ikke er i spil omkring os.

Derfor vil et forløb med en person, der søger hjælp til at begribe og håndtere sin depression, ofte at en eller flere pårørende inviteres med nogle gange for at få inspiration og hjælp til at håndtere situationen. For mig at se er den allermest væsentlige ressource blandt de pårørende er, at der stiftes en tro på eller om du vil, en tillid til, at personen har ressourcerne til at håndtere det at være deprimeret. For personens egne positive selvforventninger er ofte drastisk lave, og uanset om det drejer sig om unge, voksne eller ældre, mener jeg at netværkets psykologiske påvirkning betyder meget.

OBS.
Vær opmærksom på, at et menneske, der er stressramt, kan have anstrøg af såvel angst som depression.
Det er afgørende, at egen læge kontaktes for at få skilt ad, hvorvidt det drejer sig om en depression eller om det deprimerede anstrøg skyldes stress.
Man skal indstille sig på et forløb på minimum 10 gange, hvis man ønsker en vedvarende effekt af behandlingen. Ligesom en depression ikke bare opstår, er der ikke noget ”Qvick Fix” der lige kan klare det. Som påpeget omtaler jeg, at visse og mange gange store aspekter i livsførelsen ændres, hvorfor det vil være naivt at tro, at et forløb på 3-5 gange kan fjerne en depression. Det er for mig at se afgørende, at den maskinelle tankegang om, at det der ikke duer skal fjernes, må ændres til , at det enkelte menneske skal begribe, hvad det er, der har gjort, at depressionen har sat sig fast og skal forstå, hvad det er i eget liv, der må ændres vedvarende for at sikre, at man tager ved lære og vikler sig ud af bestemte mønstre, uagtet om de er af adfærdsmæssig, mental, relationel eller følelsesmæssig karakter.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Der er nogle gange også en årsag til af børn
bliver sengevæder og at de tisser i sengen

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen
Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Når børn bliver vådligger og tisser i sengen.
Når børn tisser i sengen kan det godt blive en skygge i en hverdag. For barnet selv og for familien som helhed. Hvad kan man gøre:

For børn der når børn tisser i sengen. Udover at skabe gode rutiner om at få tisset af inden sengetid, eventuelt ikke drikke så meget om eftermiddagen og aftenen, mener jeg, at der er meget at gøre. Min overbevisning hviler ikke kun på en idealistisk tanke, men på erfaring fra min terapeutiske praksis.

 

Den lille prins.

 

Selvom barnet ligger og sover, er det muligt at kunne modtage beskeden om at stå op, akkurat som vi voksne gør, når vi af og til står op om natten for at gå på toilettet.

Børn, der jo som regel, hører mange gode historier og elsker eventyr og fortællinger, har et meget modtageligt sind for de budskaber og pointer, som disse historier har.

At ens barn tisser i sengen, og oplever alt for hyppig sengevædning, kan historier med fordel bringes på banen.
Der er udviklet et eventyr, der direkte taler til barnets underbevidsthed og vækker det samarbejde mellem krop og sind, som måske aldrig har været udviklet.

En symbolsk måde at fortælle barnet på, at man skal reagere, når vandet komme. Jeg har, som en hjælp til de familier, hvor sengevædning er blevet en trættende situation, lagt denne historie ud på nettet.
Med denne historie på sengekanten, aften efter aften i nogle uger, og en bevidst snak om hvor rart det er at være tør om natten, bygger man den bro op, som førhen har manglet og har betydet, at barnet har tisset i sengen.

DER ER TO VERSIONER, HENHOLDSVIS EN PRINSE VERSION OG EN PRINSESSE VERSION.

Prins versionen bruges til drenge.
Prinsesse versionen bruges til piger.

DOWNNLOAD – UDPRINT:

Prins i word format:
Det lille kongerige og det store vand prins.doc
Prinsesse i word format:
Det lille kongerige og det store vand prinsesse.doc

 

Klient beretninger

Den virker faktisk…….historien om den lille prins

Hej. Lige en lille skøn beretning fra det virkelige liv. Vores søn på 5½ har tisset i sin seng alt for mange gange om natten, siden han kom af med bleen som 3½ årig. Når det gik galt, var det oftest tidligt om aftenen, altså mellem 22.00 og 23.30, hvor han sikkert var i sin… Læs hele historien “Den virker faktisk…….historien om den lille prins”

Beretning fra forældre om vådligger som nu er glade

Hej Christel Min datter på 8 år var hos dig for 14 dage siden. Hun har været vådligger siden fødslen, og har stort set aldrig haft mere end 2 dage uden at tisse i sengen. Vi har prøvet alt: Medicin, ringeapparat og hun har brugt natbleer altid. Det er ikke noget problem i dagtimerne. Siden… Læs hele historien “Beretning fra forældre om vådligger som nu er glade”

Mor, 36 år

Om en pige som er stoppet med at tisse i sengen

Hej. Vi vil blot sige tak for prinsessehistorien, som har virket på vores 5 1/2 årige datter. Hun har haft to længerevarende perioder, hvor hun tisser i sengen hver nat uden at vi har kunne finde en årsag. Herudover har hun ind i mellem tisset en enkelt nat. Denne sidste periode febbr/marts tissede hun i… Læs hele historien “Om en pige som er stoppet med at tisse i sengen”

En uopfordret respons – Feedback

Vi er en familie med to skønne piger på henholdsvis 5 og 2 år. Den store har i hele sit liv, haft en meget våd ble om morgenen, selv da hun blev ble fri i en alder af 2,5 år. I starten tænkte vi ikke videre over det, det skulle nok komme med alderen. Men… Læs hele historien “En uopfordret respons – Feedback”

Sengevædning er nu et overstået kapitlet nu.

Hej Sonne Rasmussen. Ja tiden går, så de 3 uger er blevet til over 4 måneder. Men bedre sent en aldrig. Sidst vi mailede til dig var i april. Vi fortsatte så med den nye historie du sendte os og det er gået rigtig godt. Vi læste historien indtil den 18 maj og havde i… Læs hele historien “Sengevædning er nu et overstået kapitlet nu.”

Thomas på 5 år har haft 10 tørre nætter i træk, ligesom den lille prins

Hej Christel I dag står der et stor flot 10-tal på vores tavle i køkkenet og vi skal holde en lille fest. Thomas på 5 år har haft 10 tørre nætter i træk, ligesom den lille prins. Efter at have brugt 1,5 år på at blive renlig om dagen, tog vi en dyb indånding da… Læs hele historien “Thomas på 5 år har haft 10 tørre nætter i træk, ligesom den lille prins”

En beretning fra en tidligere vådligger

En beretning fra en tidligere vådligger. S. er 12 år. Hun er et glad barn med mange interesser og gode venner. Hun har et positivt syn på livet, selvom hun har indlæringsvanskeligheder og kæmper en sej kamp for at lære alt det, der kræves af hende i skolen. Hun er let påvirkelig, hvad angår film… Læs hele historien “En beretning fra en tidligere vådligger”

Tak for hjælp til blefrie nætter

Kære Sonne Rasmussen. Helt tilfældigt faldt jeg over historien med den lille prins. Jeg havde absolut ingen forventninger til at det kunne hjælpe min søn på 6 år, men jeg tænkte vi kunne prøve i den uge inden vi havde tid hos lægen. Vi havde nemlig besluttet, at der skulle ske noget med det nattetisseri,… Læs hele historien “Tak for hjælp til blefrie nætter”

Kirsten

Om en pige på 4 år der tisser i sengen.

Jeg valgte i stedet at tage en samtale med forældrene. Forældrene havde en fornemmelse af, at der var noget, som den lille pige var meget bedrøvet over. De kendte ved nærmere eftertanke muligvis selv årsagen og grunden til problemet. Deres kat var død, og det viste sig, at den lille pige udover at tisse både… Læs hele historien “Om en pige på 4 år der tisser i sengen.”

Vores datter har været vådligger

Kære Christel Jeg skriver, fordi du har hjulpet vores familie meget. Vores datter har været vådligger og jeg fandt historien om den lille prinsesse. 1000 TAK for din historie. Det har bragt lykke hos os alle. Den første nat holdt hun sig ikke tør, men hun har ikke tisset en eneste gang siden. Det er… Læs hele historien “Vores datter har været vådligger”

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten.
Et fænomen, som de fleste mennesker kender periodisk til, og som nogle mennesker døjer med i udpræget grad.

Vi ved jo, at vi alle har et naturligt behov for at sove. Så vi kan få hvilet ud, mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt. Ligesom vi alle har brug for mad, varme og tryghed.

Men hvad pokker stiller man op, og hvad er grund eller grundene, når et basalt behov som søvn opstår, og man ikke lige er den, der synes, at sovemedicin er den bedste løsning.

Udover at beslutte sig for at få hjælp til at genfinde og oprethold en naturlig søvnrytme igen, vil jeg gerne redegøre for nogle af de aspekter, som jeg har erfaring med, har en indvirkning på søvnen.

Søvnproblemer – det generelle billede.

I det generelle billede mener jeg, at det at hvile i sig selv og at have en positiv selvopfattelse som det menneske, man er indeholdende det potentiale og de ressourcer, man har, er et vigtigt punkt i sig selv. Ifølge min vurdering er det altid et tegn på at stoppe op og regulere sine tanker, hvis man oplever et dalende selvværd, som jo bl.a. viser sig ved et overdrevent fokus på, hvad man tror, at andre mennesker tænker om én. Som Søren Kierkegaard så enkelt har sagt det, ja så er det at være samtidig med sig selv vigtigt. I min nuværende udtryksmåde kalder jeg det at have oplevelsen af at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og ikke at have denne indre uro og tvivl på, om man er god nok. Et andet generelt aspekt vedrørende søvnproblem er stress. Som for mange er en direkte udløber af deres for travle hverdag, med for få egentlige pauser, og med for mange aktiviteter og problematikker, hvor man for hyppigt er fokuseret på alt det, man skal nå – og ikke altid når.

Stress, som et fænomen, der kan eksistere i tankerne og i kroppen og i følelserne er væsentligt at drøfte og overveje, hvis man har et søvnproblem. Mener jeg.

I det mere specifikke billede kan bekymringer og spekulationer være indvirkende som årsag til ens søvnproblemer. Bekymringer og spekulationer kan handle om relationer. Til kolleger, til familie, til venner. Og kan være spekulationer, både omkring fortiden og fremtiden, som blot kører i ring.

Klienter beskriver om søvnproblemer.

Mange af mine klienter beskriver, hvordan de kan være meget udmattede og udkørte,

  • men når de lægger sig på puden, registrerer de, at hovedet bare kværner, og at det er som om, at den naturlige og automatiske reaktion som det at falde i søvn jo er, ikke indfinder sig. Og så får spekulationerne et ekstra nøk, for så kan man jo også spekulere på det. Det kan være så slemt, at man kan være bange for at gå i seng, fordi man frygter, at man igen ikke kan sove, eller at man sover for let og sporadisk og ikke finder den dybe hvile.

Mine metoder med hensyn til at bearbejde søvnproblemer er, at jeg dels via samtale, dels via hypnose både hjælper det bevidste og ubevidste sind til atter at kunne stresshåndtere og genvinde den beroligelse og hvile, som vi alle trænger til, og som vi alle har brug for.

Så vi får afdækket, hvad det er, der specifikt spiller ind, og så det gøres klart,

  • hvor man skal tage ansvar for at lave nogle justeringer, så den oprindelige evne til at sove dybt og vedvarende genetableres. Derfor kan du, hvis du har et søvnproblem, regne med, at der altid er noget at gøre, og at det aldrig er for sent. Og du kan vide, at du dels selv skal gøre noget af arbejdet, men har mulighed for at få den hjælp og støtte, der gør, at det er lettere at gå den vej og tænke både mere lettet og afslappet med hensyn til søvn. Så søvn er søvn, som mad er mad, som vand er vand og som varme er varme. Lige så let at få fat i og være tæt på.

Læs om søvnproblemer på siden:

Jeg kan ikke sove, jeg lider af søvnløshed – søvnbesvær… ringede en af mine klienter på et tidspunkt og sagde.

  • Kombinationen NLP – teknikker og hypnose kan føre klienten ind i et dybt afslappende bevidsthedsniveau og der få svarene på de spørgsmål, der ligger og spøger.
  • Via afslapning og højnet kommunikation imellem det bevidste og det ubevidste sind er det muligt at formidle nye og mere balancerende metaforer mht. søvn og finde årsagene til de nuværende søvnproblemer.
Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Overgreb

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Det er vanskeligt at forstå ord kan være voldelige,
når de ikke ledsages af fysisk vold

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Mistillid – Energien går på at kontrollere og sikre sig.
Som den klient, der beskrev,
hvorledes hun som barn var blevet låst inde, hver gang hun havde været “fræk”, og som partout skulle dele yndlingslegetøjet med en søster, og ikke fik nogen trøst, når søsteren gang på gang ødelagde yndlingslegetøjet.

Denne kvindes overgreb var derfor af mere psykisk karakter,
men havde betydet en lav selvfølelse, en mistillid til især autoriteter og en tilpasningsevne, der var så udviklet, at den hæmmede hendes egen personlighed. Hun kunne på grund af overgrebet, den manglende respekt for hendes behov og grænser, ikke mærke hvad hun selv havde brug for eller overhovedet give udtryk for det, når hun havde brug for hjælp.

Et incestuøst overgreb eller anden form for fysisk overgreb…
kan følge et menneske langt ind I voksenalderen. Symptomerne er individuelle, men tit vil der være en følelse af ikke at være god nok, at føle sig uren, at nære en dyb mistillid, at være usikker og måske derfor initiativløs og andre gange svinge over I at være alt for initiativrig, uden grænsefornemmelse eller skelneevne mv.

Man kan lidt naivt sammenligne et overgreb med et kongerige,
der har oplevet et lynangreb fra en fjendtlig magt, der måske tidligere har været en venligsindet magt. Og videre, at kampen nok er slut, men at kongeriget aldrig siden har turdet tro helt på, at tingene bliver okay igen, og tilstandene normale.

Derfor føler mange mennesker,
der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb, at de er I en form for konstant årvågenhed og bruger hyppigt megen energi på at kontrollere og sikre sig, når de for eksempel skal noget nyt.

Få en tro på fremtiden trods fortidens erindringer.
Hvis du kender til nogle af de ovenstående symptomer og har erindring om, at du har været udsat for et overgreb og dermed er blevet krænket, synes jeg, at du skal give dig selv den gave at vende helt tilbage til livet.

Det kan indebære, at du I en periode må gå I terapi for at få de indre tanker og følelser og de ydre handlings- og reaktionsmønstre bearbejdet. Uanset hvad har du om nogen fortjent at komme ud af den risikozone, som et overgreb eller en krænkelse, har sat dig I, og dermed få og give dig selv retten til et glædes- og nydelsesfuldt liv.

Jeg ved, at du hvis du føler en resonans ved at læse dette, får nogle spørgsmål og kommer til at tænke på mange ting. Du er , hvis du har været udsat for et overgreb eller en krænkelse, eller hvis du er nær ven af et menneske, der har været udsat for et overgreb eller en krænkelse, meget velkommen til at maile til mig, så jeg mere præcist kan beskrive for dig, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: