SONNERASMUSSEN.DK

Selvhadet

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Selvhadet er nogen gange, det som andre ser som selvmedlidenhed

Selvhad – et væld af gamle følelser.
AT HADE ER EN FØLELSE, SOM DELS ER BESKREVET I ET VÆLD AF GAMLE SKRIFTER.
TÆNK BLOT PÅ DE ISLANDSKE SAGAER OG DE GAMLE GRÆSKE OG ROMERSKE FORTÆLLINGER, HVOR HAD TIT LÅ TIL GRUND FOR MORD, DRAB OG ALSKENS FORMER FOR VOLD.
I VORES MODERNE OG SÅKALDT CIVILISEREDE SAMFUND, ER DET AT HADE DOG STADIG EN KENDT FØLELSE.

 

Vi kan som mennesker blive presset så meget, at hadet, det at ønske andre ondt, huserer i os. At hade er dog sjældent en legal følelse; vi forsøger som regel at graduere eller fortrænge vores had, så det ikke er så voldsomt. Om had ligefrem er tabubelagt er en skønssag, men når det ydre had ikke er muligt eller legalt, har jeg i min praksis tit stiftet bekendtskab med mennesker, der har udviklet og opretholdt et indre selvhad. Selvhad er ligesom had, der er rettet mod en ydre faktor, en stærk og højst negativ følelse. Som nævnt møder jeg som terapeut i stedet mennesker, der vender deres had indad mod dem selv. Selvhad eller trang til selvdestruktion kalder jeg det ofte.

ENGANG DAG BESKREV EN KLIENT, HVORDAN HUN HADER SIG SELV.
Jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg hader min krop, mit udseende, min tankegang, ja stort set alt hvad jeg indeholder, sagde hun.

OG DETTE SELVHAD VOKSER OG LEVER JO IKKE KUN INDENI.
Det tager former via vores adfærd. Selvhadet pibler nærmest ud fra det indre, og kan blandt andet vise sig som tvangstanker, over/underspisning, bebrejdende tanker, ikke at unde sig selv noget godt overhovedet. I værste fald udvikler man selvmordstanker og i yderste konsekvens forsøger et menneske at begå selvmord, bl.a. med et selvhad som en af faktorerne.

ENKELT SAGT GIVER SELVHAD GROBUND FOR EN KOMPLET NEDVURDERING,
der præger tanker og handlinger. Som nævnt mange andre steder på hjemmesiden, kommer et selvhad ikke af sig selv, og et selvhad kommer heller ikke over natten, listende som en tyv.

NEJ, SELVHAD TILLADES OG UDVIKLES VIA, AT MAN SOM MENNESKE,
hyppigt under sin opvækst er blevet nedvurderet, kritiseret, hånliggjort og nedprioriteret. Altså er der i en terapeutisk behandling af et for stort selvhad naturligt fokus på de ubearbejdede situationer fra fortiden, hvor man som menneske er blevet respektløst behandlet. Og der er ved bearbejdningen af et selvhad også et naturligt fokus på de specifikke personer, der har båret brænde til selvhadets bål. Det kan være forældre, lærere, søskende og/eller andre i vores mikrosystem. Og der vil for at selvhadet kan opløses og en selvaccept, en tilgivelse og en ny lyst til at være god ved sig selv vokser frem og integreres vanligt være behov et længerevarende forløb.

EN ANDEN AF MINE KLIENTER HAR OM SIT SELVHAD SAGT:
Det er som at have en indre dommer, der mistroisk og ondskabsfuldt finder fejl ved alt, hvad jeg siger og gør. Og jeg kan ikke slippe af med denne indre dommer. Nogle gange forsøger jeg vitterligt at “smide ham ud af mit hoved” og indsætte positive tanker i stedet. Men den der dommer er stærk, og jeg giver op. Det, at jeg giver op, bliver bare endnu en grund til at hade mig selv yderligere.

JEG SYNES, AT INGEN BØR HAVE DET SÅ DÅRLIGT MED SIG SELV,
at de ikke orker eller ønsker livet. Jeg har hjulpet mange i bearbejdningen af deres selvhad, og hvis du har lyst til at spørge mig, om også din sag er mulig at arbejde med, må du endelig maile mig.
Fra kærlighed til had – Lars Lilholt har sunget det i en anden kontekst.
Selvom Lars Lilholt har sunget det i en anden kontekst, kommer jeg lige nu til at tænke på en verslinie fra en af hans kendte sange.

Lars Lilholt synger:

Det er så let at gå fra kærlighed til had, lad os da prøve at skille det ad.
Lidt omvendt sagt, lad os vende selvhad til egenkærlighed.

VI HØRES VED.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Anoreksi

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Mange anoreksi – patienter sulter sig til
under halvdelen af deres normale vægt

Anoreksi/ nervøs spisevægring.
ANOREKSI DVS. NERVØS SPISEVÆGRINGER EN SYGDOM, DER PÅ ET PLAN HANDLER OM MAD OG KROPSKONTROL.
PÅ ET ANDET PLAN HANDLER ANOREKSI – NERVØS SPISEVÆGRING OM MEGET ANDET OG MERE.

Såvel piger som drenge.
Det er som nævnt andetsteds på hjemmesiden om anoreksi en sygdom, der rammer både unge kvinder og unge mænd, dog er anoreksi mest udbredt på pigesiden, ligesom anoreksi først slog virkeligt igennem, da skønhedsidealet om den alene, trænede krop holdt sit indtog.

Kampen mod overvægt – eller indbildning om overvægt

SELVOM DET KUNNE PEGE PÅ, AT ANOREKSI ER EN SYGDOM,
der bl.a. er skabt af samfundet, er sagen nu noget mere nuanceret. Anoreksi er stadig den individuelle unges kamp. Kamp mod overvægt – eller indbildningen om overvægt. Kampen mod kaos og frustration. Kampen mod følelsen af tomhed og følelsen af intetværd og kampen imod livet selv.

MANGE ANOREKSI – PATIENTER SULTER SIG TIL UNDER HALVDELEN AF DERES NORMALE VÆGT,
med store gener til følge i det hormonelle og energimæssige system. Pigen/drengen med anoreksi har en overdreven optagethed af mad/ikke mad samt en panisk angst for at være fed.

OG SELVOM KROPPEN LIDER UNDER NERVØS SPISEVÆGRING…
og har stærke impulser med hensyn til at kræve mad og stabilitet, kører mange anorektikere deres krop i stramme tøjler – uden hensyntagen eller respekt. Det er ikke en enkel sag at blive rask, når en anoreksi først er blevet inviteret ind og har taget sin plads. Desværre viser de nøgterne undersøgelser, at 7% dør af sygdommen, og at en stor procentsats altid vil lide under den mentale besættelse om den perfekte krop og afsavnet til mad.

Behandling – vejen videre frem.

Jeg har lavet terapi med adskillige anoreksi-piger. Ligesom ved bulimi-patienterne ser jeg min rolle som NLP-terapeut som en form for hjælper i en periode på deres livs- og udviklingsvej. Især har jeg arbejdet med følelsen af tomhed og temaet om at kunne modtage og tolerere i stedet for at afvise og kontrollere. Det viser sig, at de fleste søger videre til evt. selvhjælpsgrupper, andre behandlere og heldigvis også er i kontakt med læge og hospital i flere tilfælde. Anoreksi bør tages meget alvorligt, da den som beskrevet kan have døden til følge i en alt for ung alder.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Spiseforstyrrelser

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Spiseforstyrrelser, en spiseforstyrrelse er en vigtig budbringer

Flere og flere unge piger har I løbet af deres opvækst spiseforstyrrelser imidlertid er spisevægring – spiseforstyrrelse…
dog ikke kun bestemt for piger alene, også flere drenge og unge mænd har forstyrrelser i deres spisemønster.

Mad og indtagelsen af mad har fået større og større indpas i danskernes bevidsthed. Sådan at forstå, at mad ikke længere bare er en nødvendighed for livets opretholdelse, men snarere et af de produkter, der kan være med til at forlænge vores liv, højne vores skønhed og spejle de værdier, vi har og står for.

Når spiseforstyrrelser begynder at vise sig for især unge mennesker, ser jeg det som et tegn på, at man som menneske er usikker på, hvordan man skal håndtere og forholde sig til mad og til sit udseende. En spiseforstyrrelse kommer ikke over en nat. En overspisning, en vægring mod mad, en øget interesse for slankeprodukter og en fokusering på det, man synes er “grimt” ved sig selv, vil være nogle af de første tegn på en gryende spiseforstyrrelse. En spiseforstyrrelse antager også tit karakter af hemmelighedskræmmeri og det, jeg kalder for “skjulte dagsordener”. Personen, der udvikler en spiseforstyrrelse, ved godt, at der er noget galt og forsøger hyppigt at camouflere det på særdeles avancerede måder. Kontrollen over, hvilken mad, man ønsker at indtage, bliver dog på et tidspunkt af så afgørende vigtighed, at det ikke længere kan skjules for omgivelserne.

De mest drastiske former for spiseforstyrrelser er anoreksi og bulimi.
Før det kommer så langt, at disse tilstande bliver kroniske, er der dog meget, der kan gøres.

En spiseforstyrrelse er en budbringer.

Som NLP – terapeut ser jeg spiseforstyrrelser som et symptom.
En budbringer om, at der er noget galt.

Denne budbringer er pludselig meget synlig for alle. Og dilemmaet opstår i den enkelte person, der slås med mad, udseende og forskellige grader af selvhad, at behovet for perfektion, kontrol og idealet om et perfekt udseende ikke giver den indre fred, balance og høje selvværd, som jeg er sikker på, har været den drivende kraft på et tidspunkt.

Altså oplever personen med spiseforstyrrelser med et chokerende slag, at det indre psykiske liv ikke blev højnet trods en ihærdig og hård indsats på det fysiske og mentale plan. Hvad jeg tit har oplevet i min praksis er, at når dette dilemma bliver tydeligt, er spiseforstyrrelsen desværre “begyndt at køre” med personen. Det vil sige, at det nu ved egen hjælp er vanskeligt – og i mange tilfælde desværre umuligt – selv at ændre situationen igen.

Der har været en rendyrket tro på, at:

“hvis jeg bare kommer ned på 50 kilo, så bliver alt godt”.Eller “hvis jeg bare kan få follen (dellen) fra maven væk, så er jeg tilfreds, og så begynder jeg at leve normalt igen”. Men dette er ikke virkeligheden. Det er ikke længere det ydre udseende, der skaber forskellen. Igen og igen må jeg fastslå, at skønhed og forandring kommer indefra, så lige her starter processen, som for mange syntes som at vende en supertanker i havnen. Processen kommer nemlig til at dreje sig om de individuelle problematikker og livstemaer, som har været så svære at håndtere, at man troede, at man kunne kontrollere sig ud af det. Kaos er også vanskeligt at rumme, og nu hvor personen, i hvert tilfælde ved en fremskreden spiseforstyrrelse, oplever dilemmaet på såvel et fysisk som psykisk plan, ja hvor skal man så finde kræfterne fra til at skabe sundhed og balance for sig selv? Så atter at tage livet ind bliver dermed umuligt at komme udenom.

Det kan være forskellige temaer, fra person til person, men det er nærliggende at tænke ind i at undersøge personens forhold til at give og modtage, til at kontrollere og kontrolleres, til at søge opmærksomhed og appellere til bekymring og omsorg.

En spiseforstyrrelse er i vores tid, hvor der er et stort fokus på kroppen og dens udseende, et symptom, der indeholder såvel positive som negative sidegevinster. Det er for mange af de unge mennesker positivt, at de taber sig og er meget slanke. Men utilpasheden, ubehaget, den mentale kontrol og spekulation på, hvor, hvornår og med hvem man kan spise, og de helbredsmæssige konsekvenser, en spiseforstyrrelse på sigt kan betyde, er nogle af de negative sidegevinster.

Behandling.

I min NLP terapi / behandling af spiseforstyrrelser fokuserer jeg på historien, nutiden og fremtiden
Den målgruppe, der udvikler og fastholder spiseforstyrrelser, er meget følsomme mennesker. Jeg har tit mødt det, jeg kalder en tendens til oversensitivitet med dertil følgende bekymring, skyldfølelse og en følelsesmæssig forvirring.

Jeg har stor medfølelse over for så følsomt et sind, og arbejder altid fokuseret på at bearbejde fortidige hændelser for at kunne rense det, der har været – og vende følsomheden til en sensitiv styrke i stedet for en sensitiv sårbarhed.

Jeg har gode erfaringer med at arbejde med unge piger såvel som drenge med spiseforstyrrelser.
En sammensætning imellem hypnose og NLP Terapi er en god kombination når der arbejdes med spiseforstyrelser. Et succeskriterium har været at balancere forholdet til mad og indtagelsen af mad. Et andet succeskriterium er også at forstærke kommunikationen imellem kroppen og den indre selvsnak, således at personen træner i at kunne mærke kroppens og sindets behov, og ikke altid lade sindets behov for kontrol og perfektion styre. Et tredje tema er forholdet til autoriteter og det selv at gøre sig til en autoritet i sit eget liv.

Og måske er det største succeskriterium af alle at kunne vende selvhadet og trangen til destruktion, som jeg desværre synes, at spiseforstyrrelser er et billede på.
Og ja, dette sker naturligvis heller ikke over en nat. For at samle de fragmenterede dele til et samlet jeg med livsappetit og smag for livskvalitet og fylde tager naturligvis tid. Det er dog muligt. Måske er der flere instanser inde: bekymrede forældre, venner, læge og hovedpersonen selv. Og selvom jeg har fokuseret på de unge piger / kvinder og drenge / mænd, ved jeg jo om nogen, at vi, der er over 25 også kan kæmpe med mad, udseende og selvværd.

Igen, som nævnt andre steder på hjemmesiden,
end under dette dokument for spiseforstyrrelser, er der dog kun én, der kan gå vejen, når alt kommer til alt. Nemlig du, der har en spiseforstyrrelse og lider herunder. Og det vil være mig en glæde at hjælpe dig. For jeg ved, at det er muligt at vende sorte tanker og mangel på positiv selvfølelse til optimisme og glæde ved din tilværelse.
NLP rummer enkle og stærke værktøjer, og hvis du tager din proces og dit liv alvorligt og den del af din sjæl og sind, der kalder på balance og livsappetit, kan du også gøre den forskel og lære sider af dig selv at kende, som du vil kunne bruge som en stærk ballast i resten af dit liv.

Processen er dog altid, trods ovennævnte temaer, individuel.

Der vil være behandling af primært de personlige problematikker, og jeg har hidtil benyttet mig af bl.a. skemaer til spiseforstyrrelser for at have et nøje kendskab til udviklingen undervejs i forløbet.

Skemaer gør det naturligvis ikke alene. Jeg tilbyder en kombineret behandling, der handler dels om samtalen og bearbejdningen i min praksis fulgt op af ugentlig kontakt via e-mails for hele tiden at være tæt på personen i processen og for at kunne dæmme op for eventuelle dyk. Det er jo ikke sagen, at der bygges et afhængighedsforhold op til mig som behandler, men snarere at jeg i den første, svære tid kan bruges som en givende støtteperson.

Jeg ved, at der er forskel på temaerne i spiseforstyrrelser, afhængigt om man har udviklet anoreksi eller anorektisk adfærd, om man har bulimi som sin modpart eller tendens til overspisning eller underspisning i perioder. Jeg håber, at jeg har gjort det klart, at uanset hvordan problemfeltet og dermed symptombilledet ser ud, er der altid en vej, hvor der er en vilje, og jeg er der for dig, hvis du ved, at det er nu, at det er tiden til at vende tilbage til balancen og livet.

Med hensyn til spiseforstyrrelser skal man regne med et længerevarende forløb.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Vrede er en tilstand, vi alle kender til.

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Den rationelle vrede stammer fra en påvirkning udefra
og den irrationelle fra en indre påvirkning.

Vrede er en tilstand, vi alle kender til.
Vi føler vrede, når vi mere eller mindre bogstaveligt bliver trådt over tæerne, vi kender vreden fra situationer, hvor vi behandles uretfærdigt, fra situationer, hvor vi ikke respekteres, kort sagt kan man sige, at vrede er en følelse, der tit er i spil, men som alligevel på trods af sin hyppighed kan være svær at udtrykke.

Når vi bliver vrede og udtrykker den, sårer eller skræmmer vi nemlig let andre mennesker.

Og de fleste af os har også lettest ved at være vrede over for de mennesker, vi i bund og grund holder allermest af.

Nogle mennesker ophober vreden, så den kommer ud i alt for store doser indimellem, og andre vender vreden indad og bebrejder sig selv dette eller hint. Vrede er dermed en kompleks størrelse, som mange mennesker tumler med.

UANSET HVILKET FORHOLD, VI HAR TIL VREDE, ER DET VÆRD AT ARBEJDE TERAPEUTISK MED.

NÅR JEG ARBEJDER MED KLIENTER.
Der ønsker at kunne kommunikere, når de føler vrede, er mit grundudgangspunkt altid, at vi bliver vrede, når vi har et behov, der ikke bliver opfyldt.

OG DERFOR LÆRER JEG MINE KLIENTER FRA SITUATION TIL SITUATION AT OVERVEJE.
Hvad det er for uopfyldte behov, der spiller ind, og om det hensigtsmæssige i at kunne give udtryk for dette behov i en kommunikation i stedet for at smække med skabslåger, råbe, trampe i gulvet, ignorere, bebrejde eller straffe korporligt.

NOGLE GANGE HAR VI BEHOV FOR RO, NOGLE GANGE HAR VI BEHOV FOR FORSTÅELSE.
Nogle gange har vi behov for at blive lyttet til, nogle gange er vi trætte og vil sove, ja listen er lang, og et godt og forståeligt udgangspunkt i stedet for at rase og bande.

TÆNK BARE PÅ, HVILKEN EFFEKT DET HAR PÅ DIG SELV.
Hvis din partner i stedet for surt at svare hej, siger min dag på arbejdet er gået lidt skævt, jeg er blevet kritiseret for en opgave, jeg troede var perfekt udført, og jeg er forvirret og spekulativ. Jeg har brug for ro og tid til at tænke dette igennem, kan du lade mig være i fred?. Det problematiske er, at vi i stedet tit brokker os over, at opvasken ikke er taget, at børnene larmer, at svigermor er trekantet, at postbudet er for langsomt, at chefen er dum o.m.a.

OVENNÆVNTE ER ÉN MÅDE AT ARBEJDE MED VREDE PÅ.
Der er naturligvis flere måder. Det gælder igen for vrede, som for ethvert andet tema, at jeg som NLP-terapeut forholder mig til problemfeltet, løsningsfeltet, de ressourcer der kræves og effekten af disse på sigt.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Styrk dit selvværd

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Styrk dit selvværd

Styrk dit selvværd og opnå et sundere forhold til dig selv! Et dårligt selvværd eller mangel på selvtillid er et problem, der desværre bliver mere og mere almindeligt både mellem børn, unge og voksne. Det kan være svært at tro på sig selv med de mange krav, der bliver stillet til en med hensyn til arbejde, uddannelse, venner, familie, træning og meget andet. Men det betyder ikke, at du skal leve med et dårligt selvværd. Dårligt selvværd kan nemlig gå meget ud over din hverdag, dit forhold til andre mennesker og din overordnede livskvalitet. Lider du af dårligt selvværd og kan du ikke finde styrken til at tro på dig selv, er det derfor på tide at gøre noget ved det.

Et dårligt selvværd eller mangel på selvtillid er et problem, der desværre bliver mere og mere almindeligt både mellem børn, unge og voksne. Det kan være svært at tro på sig selv med de mange krav, der bliver stillet til en med hensyn til arbejde, uddannelse, venner, familie, træning og meget andet. Men det betyder ikke, at du skal leve med et dårligt selvværd. Dårligt selvværd kan nemlig gå meget ud over din hverdag, dit forhold til andre mennesker og din overordnede livskvalitet. Lider du af dårligt selvværd og kan du ikke finde styrken til at tro på dig selv, er det derfor på tide at gøre noget ved det.

Find dit selvværd

Det er på tide, at du finder din indre styrke og troen på dig selv, så du kan opnå det, du vil i livet. Og det er absolut muligt at styrke selvværdet og opbygge mere selvtillid. I arbejdet med at opbygge selvværd handler det om at behandle sig selv som en god ven: det vil sige, at man tænker positivt og motiverende, taler respektfuldt og støttende til sig selv og forsøger at opmuntre sig selv til at gøre de ting, man er god til og blive bedre til de indsatsområder, man indtil nu har skudt væk, fordi man har frygtet, at også disse bare ville blive en fiasko

Selvværdet som sindstilstand er primært styret af det mentale plan. Derfor er det også der, arbejdet med at styrke selvværdet og opnå mere selvtillid ligger.

Christel er ekspert i at møde dig, hvor du er, – at afklare de bagvedliggende tankemønstre og sammen med dig punktere trælse tanke “mønstre” – og erstatte med konstruktive og livgivende tanke ”mønstre”. Det er lettere, end du tror. Du skal bare inspireres, hvilket jeg gerne vil hjælpe dig med!

Et nyt liv med styrket selvværd

Du vil hurtigt opleve, at du med styrket selvværd vil være i stand til at gøre ting, du aldrig havde troet muligt! Når du tænker positivt, vil du hurtigt se, at du bliver mentalt stærk og i stand til at følge dine drømme og nå dine mål. Har du problemer med selvværdet, er det derfor på høje tid at gøre noget ved det!

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg:

Drillet og mobbet i skolen

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Drillet og mobbet i skolen

Jeg arbejder tit med børn, der af den ene eller anden grund ikke er glade for at gå i skole fordi de bliver drillet og mobbet.Generelt vil jeg sige, at børnenes problemer befinder sig enten på et fagligt plan, et socialt plan eller et personligt plan.

  • Børn, der har problemer på det faglige plan, er børn, der ikke har troen eller evnen til at læse og skrive lige så udviklet, som de gerne vil. Børn, der kløjes i matematikstykkerne, eller børn, der synes at engelsk og tysk er nærmest umuligt at lære.
  • Børn med problemer på det sociale plan, er børn, der hyppigst bliver drillet eller mobbet. Børn, der af den ene eller anden grund ikke rangerer højt i klassens hierarki eller skolegårdens scenarium.
  • Børn med personlige problematikker, er børn, der lider af angst eller fobiske tilstande, børn, der er triste, børn, der reagerer med et stærkt temperament(hysteri/aggression/grådanfald mv.) og børn, der føler så lavt et selvværd, at de ikke har gå på mod og gejst i skolemæssig og kammeratlig sammenhæng.

Ethvert barns problemfelt er naturligvis individuelt, og der kan sagtens være problemer på mere end ét plan på samme tid.

Jeg vil her nævne et eksempel med en 9-årig dreng, der kom til mig. Umiddelbart gav han et indtryk af at være en kæk dreng. Han havde let ved skolefagene og havde mange venner, både i klassen, parallelklassen og på fritidshjemmet. Dog var han også temmelig følsom, og det skete mindst én gang om unge, at smådrilleri som et øgenavn eller at han blev overhalet i frugtbodskøen af de større elever kunne slå ham temmelig meget ud. Han gik da med forvirring og tristhed inden i sig, prøvede at lade som ingenting, men når hans mor så hentede ham, kunne hun altid mærke, når der var noget galt, og han græd så meget i bilen hjem.

Det, der bekymrede moderen, var, at han om sig selv sagde “det er også fordi jeg er en idiot, at de driller mig”.

Moderen, der selv var pædagog, kunne se, at drengen fungerede godt i mange sammenhænge og forsøgte at få ham til at fokusere på det, der virkede godt for ham, men drengen vendte altid ind i konklusionen “jeg er en idiot indeni, og de tør derfor driller og mobbe mig”.

Så mor og søn kom til mig for at få hjælp til at kunne håndtere hverdagens små konflikter på en anden måde, og for at tale om, om det kunne lade sig gøre at ændre drengens indre selvopfattelse til noget mere konstruktivt.

For at blive fortrolig med drengen og sikre et godt resultat, arbejdede vi først med den “lille problematik”, som jeg kaldte den i mit hoved, nemlig temaet omkring at kunne håndtere hverdagens små knubs.

Ved en samtale, hvor moderen ikke var til stede, beskrev drengen på foranledning af mine spørgsmål, at han følte det som om der var nogle huller i hans krop, lige omkring hjertet og maven, og der kunne drillerierne komme ind, og så kunne de ikke finde ud igen.

Drenge på 9 år tænker meget konkret. Som regel.

Det var i hvert fald tydeligt for mig, at denne dreng tænkte konkret, så jeg spurgte: Hvis de huller skal lappes, hvordan kan du så gøre det?

Vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan man lapper usynlige huller, men til sidst havde drengen et forslag:

Jeg kan lappe det med sådan noget supermandscreme, så jeg bliver usårlig .

Altså gennemførte jeg en mindre visualisering, hvor drengen lappede disse indre huller, og jeg arbejdede med selv at lade drengen tænke på skoledagene fremover, og instruerede ham i, hvordan han kunne lappe hullerne før frikvartererne, hvis det blev nødvendigt.

Anden gang kom drengen og fortalte glad, at han nu ikke havde grædt én uge.

Jeg har kun fortalt min mor lidt, sagde han. For jeg tror ikke, at hun kan forstå det, men jeg er faktisk blevet overhalet i køen ved frugtboden, og jeg har ikke været ked af det.

Der var stadig nogle problemer, hvis drengen blev kaldt øgenavne, eller hvis nogle af ans bedste venner blev drillet. Drengen udtrykte: det er som om, det rammer mig på en anden måde, men jeg kan ikke fortælle dig hvordan.

Denne behandling endte dermed, at vi lavede en ny visualisering, hvor drengen arbejdede med et beskyttende, igen usynligt, skjold, som han kunne sætte op omkring sig, hvis han fornemmede, at der var drillerier i luften. Jeg gjorde meget ud af i behandlingen at informere om, at skjoldet ville beskytte ham, og at gode følelser sagtens kunne gå igennem. Han kunne selv variere størrelsen på skjoldet.

Jeg aftalte nu med moderen, at de først skulle kontakte mig igen, hvis det blev nødvendigt, og hun ringede efter 4 uger. Han har det godt, sagde hun. Han har ikke grædt i bilen hjem en eneste gang. Han er blevet bedre til at bide fra sig, og står lidt mere på sin ret. Han er ikke bange for noget børn eller hvad de siger, fortalte hun.

Moderen havde dog stadig et ønske om, at han kunne få bearbejdet det med, at han gik og kaldte sig selv for en idiot. Vi aftalte, at moderen skulle tale med drengen, og når han syntes, at “idiot” følelsen kom op, skulle de ringe med det samme.

De har ikke ringet endnu.

Denne case ligger nogle år tilbage. Jeg mødte for nogle uger siden tilfældigt moderen på indkøb i byen. Hun hilste hjerteligt på mig og fortalte, at det ikke var fordi, at de ikke ville bruge mig, men “det der med at være en idiot” var altså åbenbart forsvundet. Jeg bad hende hilse den kække dreng. Han var sjov, og et af eksemplerne på, at børn er gode at arbejde med, fordi de sjældent hænger fast og fordi de har så let en tilgang til det symbolsk og samtidig til det konkrete plan.

Af Christel Sonne Rasmussen -

Læs mere i samme kategori:

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Søvnproblemer – Problemer med at sove om natten

Det ikke at kunne sove kan skyldes stress, eksempelvis fordi man skal til eksamen, eller problemer på ens job – arbejde.
Søvnproblemer, jeg kan ikke sove om natten
I løbet af kort tid sender Kristeligt Dagblad en artikel, der vedrører søvnproblemer.

Overgreb

I de senere år er det tidligere meget tabubelagte fænomen overgreb kommet mere frem I lyset.

Der er hermed åbnet for, at det er muligt og nødvendigt at lindre de smerter og hele de psykiske sår, som et overgreb har fremkaldt.

Fysisk og psykisk overgreb.
Et overgreb kan være af seksuel karakter og dermed være et fysisk overgreb I udgangspunktet, men overgreb kan også være af psykisk karakter, således at et menneske, barn som voksen, har følt sine følelsesmæssige grænser overskredet I voldsom grad.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: